Tento souhrnný přehled o původu, narůstání, uspořádání, změnách umístění v průběhu staletí a o současném stavu Knihovny Pražské Metropolitní Kapituly (KPMK) byl s použitím dostupných pramenů a vlastních rešerší vypracován jako součást grantu, který Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze získala od Grantové agentury České republiky (GAČR) na projekt „Katalog starých tisků v Knihovně Metropolitní kapituly v Praze".