Pojednání o knihovnách františkánských klášterů - Matyáš Franciszek Bajger, 2008 
text je přístupný on-line i ve formátu PDF.
 
frantiskani

 Česká františkánská knižní kultura

knihovny minoritů, františkánů a kapucínů v průběhu staletí.

 

http://bajger.wz.cz/frk/index.html

- rigorózní práce obhájená na Katedře české literatury,

literární vědy a dějin umění Filozofické Fakulty Ostravské Univerzity.

Z citace autora:

Tuto práci věnuji všem, kdo se jakýmkoli způsobem rozhodli následovat slova a cestu ukázanou svatým Františkem z Assisi.