VIAF – Virtual International Autority File

VIAF (Virtual International Authority File), organizuje a hostí v roce 1967 založené Online Computer Library Center - OCLC, je to společný projekt několika národních knihoven a vybraných agentur regionálních a nadnárodních knihoven. Cílem projektu je snížit náklady a zvýšit užitečnost autoritních souborů knihovny pomocí propojení široce používané správy souborů a vytváření informací dostupných na webu.

Více informací lze nalézt na http://www.oclc.org/viaf/


Vyhledávací pole prohledává sloučený pohled na VIAF odpovídající zadaným údajům autorit a související bibliografické údaje zúčastněných knihoven.

Začátek formuláře

Vyberte pole: Vybrat index:

 

Hledej údaje:  

 

 

Zúčastněné instituce:

Možno také načíst soubory vložené do VIAF pro testování: