V tomto oddílu jsou zařazeny:

• články pojednávající o současném stavu, historickém vývoji, narůstání, uspořádání a změnách uložení knihovních fondů knihovny pražské metropolitní kapituly;

• přehled publikací vydaných touto knihovnou;

• on-line odkazy na studie a pomůcky užitečné pro práci v knihovně;

• a odkazy na on-line přístup k digitalizovaným textům různých institucí.