Na listinách uložených v kapitulním archivu bývaly zavěšené pečeti ověřující autenticitu jejich obsahu. Každý člen kapituly používal svoji osobní pečeť, která měla stejný význam jako později i dnes osobní podpis, popřípadě razítko. Listiny vydávané jménem celé svatovítské kapituly byly pečetěny společnou kapitulní pečetí.

      Pražská svatovítská kapitula je veřejnou právnickou osobou, kterou tvoří sbor kněží, ustanovený, aby v katedrále vykonával slavnější liturgické funkce a plnil povinnosti uložené právem či diecézním biskupem. V současné době je to v Čechách nejstarší instituce s nepřerušenou kontinuitou.