Nejstarší dnes dostupný seznam členů svatovítské kapituly uspořádal kanovník této kapituly Václav František Coelestinus a Blumenberg a nazval ho: „Katalogos seu successio episcoporum, archiepiscoporum, canonicorum, praelatorum Pragensium in Regno Boëmiae ... usque ad annum 1665 moderni temporis diligenter collectus et Eminentissimo et Reverendissimo Domino Ernesto Adalberto S. R. E. presbytero cardinali ab Harrach archiepiscopo Pragensi oblatus.“ Tento seznam, obsahující často pouze jména, nebyl vydán tiskem  - je uložen v kapitulním archivu, sign. Cod. LXXVI.