PODLAHA, Antonín, ŠITTLER, Eduard, Chrámový poklad u sv. Víta v Praze. Jeho dějiny a popis. Praha: Dědictví sv. Prokopa, 1903.

PODLAHA, Antonín, HILBERT, Kamil, Soupis památek historických a uměleckých: Metropolitní chrám svatého Víta. Praha, Česká akademie císaře Františka Josefa I. pro vědy, slovesnost a umění, 1906.  

BIRNBAUM, Vojtěch. K datování portrétní galerie v triforiu chrámu svatovítského. Praha: s. n., 1930. Shrnutí odborných poznatků o portrétní galerii v triforiu Svatovítského chrámu, na základě kterého byla stanovena doba vzniku soch.

EKERT, František.Posvátná místa král. hl. města Prahy. Svazek I. Praha, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1883.  - kapitola:  Metropolitní chrám sv. Víta  (str. 9-77).

JEŘÁBEK, Luboš. Chrám a věže svatovítské. Slovo ke sporné otázce: [zvláštní otisk z Lumíra, roč. XXXIV.] Praha: vl. n., 1906.

Korunovační klenoty království Českého

Poklad svatovítský a knihovna kapitulní-1

Poklad svatovítský a knihovna kapitulní-2

Sv. Václava hrob a ostatky

Svatováclavský sborník

Svatováclavský sborník

Výroční zprávy Jednoty pro dostavbu katedrály-  Ročenky Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 1861-1952.

1861 - I. část , 1861 - II. část , 1862-63 I. část , 1862-63 II. část , 1863 I. část , 1863 II. část , 1863-64 I. část , 1863-64 II. část , 1864-65 I. část , 1864-65 II část , 1866 I. část , 1866 II část , 1866-67 I. část , 1866-67 II. část , 1868-69 I. část , 1868-69 II. část , 1869-70 I. část , 1869-70 II. část , 1871-73 , 1874 , 1875 , 1876 , 1877-78 I. část , 1877-78 II. část , 1879 I. část , 1879 II. část , 1880 I. část , 1880 II. část , 1881 I. část , 1881 II. část , 1882 , 1883 , 1884 , 1885 , 1886 , 1887 , 1888 , 1889 , 1890 , 1891 , 1892 , 1893 , 1894 , 1895 , 1896 , 1897 , 1898 , 1899 , 1900 , 1901 , 1902 , 1903 , 1904 , 1905 , 1906 , 1907 , 1908 , 1909 , 1910 , 1911 , 1912 , 1913 , 1914 , 1915 , 1916 , 1917 , 1918 , 1919 , 1920 , 1921 , 1922 , 1923 , 1924 , 1925 , 1926 , 1927 , 1928 , 1929 , 1930 , 1931 , 1932 , 1933 , 1934 , 1935 , 1936 , 1937 , 1938 , 1939 , 1940 , 1941 , 1942 , 1943-44 , 1945 , 1946 , 1947 , 1948-49 .