Katalog - on-line

Upozornění pro badatele

V našem on-line katalogu knih vydaných po roce 1500 je funkční pouze vyhledávání, ostatní nabídky katalogu Tritius zde nejsou aktivované.

Tento katalog byl sestaven sloučením většího počtu katalogových zápisů vzniklých v rozsáhlém časovém období posledních dvou století. Záznamy připravovaly různé osoby podle nestejných pravidel. Jejich postupné sjednocování a doplňování, aby obsahovaly všechny dnes obvyklé údaje, si ještě vyžádá hodně času. Přesto se zdá být vhodné umožnit i za této situace přístup k vyhledávání, protože to už nyní většinou může vést k žádoucím výsledkům.

Podmínky pro studium rukopisů KPMK

Všechny rukopisné listiny i kodexy archivu a knihovny pražské metropolitní kapituly jsou nyní uložené v Archivu Pražského hradu, který se jich v roce 1957 zmocnil; a tato situace přetrvává zatím až dodnes. Je tedy třeba, aby se zájemci o jejich studium obrátili na tento APH - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Podmínky pro nahlédnutí jsou dány badatelským řádem APH -  http://www.prazskyhradarchiv.cz/archivPH/cz/t/1398631142-97700.htm.

O souhlas k zaslání (popřípadě též použití) kopie některé části z těchto rukopisů je třeba předem požádat Knihovnu pražské metropolitní kapituly - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Také při citaci použitých informací je třeba uvést jako jejich zdroj: Knihovna pražské metropolitní kapituly, s odkazem na příslušnou signaturu.

Pro vědecké a odborně vzdělávací publikace poskytuje naše knihovna souhlas k reprodukci bezplatně, v ostatních případech je nutno postupovat podle předem písemně sjednané dohody.

Při publikování výsledků tiskem požadujeme, jak je obvyklé, zaslání archivního výtisku na adresu: Knihovna pražské metropolitní kapituly, Hradčanské náměstí 10, 118 00 Praha 1.

 

Příprava digitalizovaného katalogu knih vydaných po roce 1500

Uspořádání celého tohoto oddělení knihovny podle oborů i signatury zůstávají nezměněné, jak je v sedmdesátých letech 19. století zavedl kanovník Antonín Ludvík Frind. Nové přírůstky byly průběžně zařazovány do tohoto systému. Mezi starými tisky, zůstaly zde, zejména v konvolutech, zařazeny také některé prvotisky.

Knihy vydané tiskem po roce 1500 (včetně post inkunábulí) se nashromáždily z různých pozůstalostí a byly evidovány pouze rukou psanými katalogy. Abecední lístkový katalog je uložený v 72 krabicích, starý foliantový rukopisný katalog v knižní vazbě má 3 svazky a po Frindem provedené inovaci rozdělení podle vědních oborů a zavedení nových signatur byl sepsán nový foliantový katalog svázaný do 28 částí.

Při digitalizaci katalogu tohoto oddělení knihovny byl obsah dosavadních rukou psaných katalogů sloučen a ukládán v textovém editoru Microsoft Word jako strukturovaný zápis, připravený k uložení do vhodné softwarové databáze. Převedení do tabulkového formátu umožnilo sloupcové řazení a prohlížení tohoto strukturovaného zápisu už v této podobě. V roce 2010 začala knihovna pražské metropolitní kapituly používat software knihovního systému Clavius od firmy Lanius, se zápisem ve formátu UNIMARC; od roku 2015 přešla na novější systém Tritius, se zápisem ve formátu MARC21 a plnou podporou UNICODE.

Výchozí materiály pro počítačový přepis však vznikaly v rozmezí více než jednoho století. Jejich uspořádání i rozsah zápisu dat se proto dost liší. Jména autorů a místní názvy uvádějí staré tisky v mnoha různých variantách, které při zapisování do katalogových seznamů nebyly vždy respektovány. Při několika namátkových kontrolách se též ukázalo, že některé z těchto zápisů se neshodují s textem uvedeným na titulním listu. Všechny tyto odlišnosti, způsobené rozdílným přístupem ke katalogizaci nebo omylem zapisovače, je nyní nutné postupně revidovat a opravit. Dokončení nezbytné revize provedených zápisů si nutně vyžádá delší dobu soustavné pečlivé práce.