vyhledávání v tomto katalogu je přístupné zde:  Katalog - on-line
 
česky      
Upozornění pro badatele.
Podmínky pro studium rukopisů KPMK.
Příprava digitalizovaného katalogu knih vydaných po roce 1500.  
 
deutsch   
Bemerkung für die Forscher.
Bedingungen zum Studium von den Handschriften der Bibliothek des Prager Metropolitankapitels.
 
english    
Notifications for researchers.
 
Remarque pour les chercheurs.
 
Avviso per l’indagatori.
Condizioni per lo studio dei manoscritti della Biblioteca del Capitolo Metropolitano di Praga.