*  30.7.1955;  v metropolitní kapitule: 15.4.2001 -

ThDr. Michael Slavík

Poř. číslo 956.

Narodil se 30. 7. 1955 v Českém Brodu.

Vysvěcen na kněze 28. 6. 1981 v Praze.

Členem metropolitní kapituly: 15. 4. 2001 -         

slavik 

Před příchodem do metropolitní kapituly: Po dokončení studia teologie a přeložení disertační práce na téma „Představy o manželství a jejich právní relevance" dosáhl titulu ThDr. Kněžské svěcení přijal 28. 6. 1981 v Praze a od 1. 8. 1981 do 30. 6. 1983 byl kaplanem farnosti Karlovy Vary a administrátorem excurrendo farnosti Andělská Hora. Od 30. 5. 1982 do 30. 9. 1997 působil jako soudce Interdiecézního církevního soudu v Praze. Od 1. 7. 1983 do 31. 8. 1985 byl administrátorem farnosti Ostrov nad Ohří a administrátorem excurrendo farností Radošov, Velichov a Stráž nad Ohří; od 1. 9. 1985 do 31. 8. 1992 v Praze 10 - Vršovicích. Od 15. 7. 1992 se opakovaně stával členem kněžské rady a od 20. 7. 1992 členem sboru poradců pražského arcibiskupství. Od 1. 9. 1992 do 30. 6. 1995 byl ustanoven administrátorem farnosti v Praze 4 - Chodov a pověřen patronací nad sídlištní pastorací.

Od 8. 7. 1995 do 30. 9. 1997 působil jako spirituál a od 1. 10. 1997 do 30. 6. 2000 jako rektor Arcibiskupského semináře v Praze; Od 1. 7. do 30. 9. 2000 jako kaplan v katedrále; od 1. 10. 2000 jako generální vikář pražské arcidiecéze a ředitel arcidiecézní kurie.

Člen metropolitní kapituly: Dne 1. 3. 2001 byl jmenován kanovníkem pražské metropolitní kapituly a 15. 4. 2001 instalován na místo canonicus ecclesiastes et secundus Ioanneus; 18. 6. 2003 byl kapitulou zvolen, 29. 6. 2003 instalován a k 30. 6. 2004 rezignoval na místo děkana kapituly; od 8. 7. 2007 do 29. 6. 2010 znovu děkanem kapituly; 2010 na místo canonicus cantor; 2012 canonicus custos, 2016 scholasticus. Bydlel v kanovnickém domě na Hradčanském náměstí, čp. 58/14.

Další působení: Od 1. 9. 2001 do 30. 6. 2002 byl ustanoven jako administrátor in spiritualibus kostela sv. Vojtěcha v Praze 6 - Dejvicích. Od 15. 2. do 10. 4. 2010 zastával funkci zmocněnce administrátora diecéze, po příchodu nového arcibiskupa byl od 13. 4. 2010 do 31. 3. 2016 opět generálním vikářem a od 24. 9. 2010 členem ekonomické rady pražského arcibiskupství. Stal se členem Společnosti pro církevní právo a od 11. 1. 2012 členem Vědecké rady Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od 1. 4. 2016 byl jmenován biskupským vikářem pro pastoraci v pražské arcidiecézi.

Papež Benedikt XVI. ho 20. 9. 2010 jmenoval papežským prelátem.


 Zvětšit obrázek  >       Portrét.