* 5.7.1927;  v metropolitní kapitule: 30.9.2001 - 17.4.2010;  + 17.4.2010

Miroslav Vágner

Poř. číslo 957.

Narodil se 5. 7. 1927 v Praze.

Vysvěcen na kněze 23. 12. 1950 v Praze.

Členem metropolitní kapituly: 30. 9. 2001 - 17. 4. 2010

Zemřel 17. 4. 2010 v Praze.

Pohřben 23. 4. 2010 na hřbitově sv. Markéty v Praze-Břevnově.  

957. Miroslav Vágner 

Před příchodem do metropolitní kapituly:  Kněžské svěcení přijal 23. 12. 1950 a po dokončení studia na teologické fakultě byl ustanoven od 1. 7. 1951 do 14. 7. 1953 jako kaplan farnosti v Praze 10 - Michli s výpomocí ve farnosti Praha 10 - Spořilov a od 15. 7. do 31. 10. 1953 kaplan v Praze 7 - Holešovicích. Od 1. 11. 1953 do 31. 10. 1955 konal základní vojenskou službu. Po jejím skončení byl od 1. 11. 1955 do 14. 10. 1958 kaplanem ve farnosti Praha 10 - Spořilov; od 15. 10 1958 do 14. 6. 1959 kaplanem farnosti u Matky Boží před Týnem v Praze 1 - Staré Město; od 15. 6. 1959 do 31. 1. 1960 kaplanem farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze 3 - Vinohrady; od 1. 2. 1960 do 14. 4. 1962 kaplanem farnosti sv. Štěpána s povinností v duchovní správě u kostela sv. Ignáce v Praze 2 - Nové Město; od 15. 4. 1962 do 14. 4. 1971 administrátorem farnosti Mšec a administrátorem excurrendo farností Srbeč a Pozdeň; od 15. 4. 1971 do 30. 6. 1984 administrátorem farnosti Divišov, administrátorem excurrendo farnosti Třebešice a obcí Otryby a Soběšín z farnosti Zdebuzevec; od 1. 7. 1984 do 30. 9. 1989 farářem u sv. Jiljí v Praze 1 - Staré Město, zároveň rektorem kostela sv. Voršily v Praze 2 - Nové Město a excurrendo administrátorem farnosti sv. Františka s kostelem Nejsvětějšího Salvátora v Praze 1 - Staré Město; od 1. 10. 1989 do 30. 6. 1994 farářem v Praze 6 - Liboci; od 1. 7. 1994 do 30. 6. 2001 farářem u Matky Boží před Týnem v Praze 1 - Staré Město.

Od 1. 1. 1990 do 30. 6. 1999 působil také jako odborný asistent na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlova v Praze; od 15. 6. 1992 do 4. 3. 2008 byl členem kněžské rady a od 20. 7. 1992 do 26. 11. 1997 členem sboru poradců pražského arcibiskupství; od 15. 9. 1992 do 31. 12. 1992 do 31. 12. 2001 okrskovým vikářem I. pražského vikariátu. 

Člen metropolitní kapituly: Dne 1. 7. 2001 byl jmenován kanovníkem pražské metropolitní kapituly a 30. 9. 2001 instalován na místo canonicus ecclesiastes et tertius Ioanneus; 2007 canonicus ecclesiastes et secundus Ioanneus; od 29. 6. 2003 do 25. 6. 2007 mu byla v kapitule svěřena funkce  kancléře. Bydlel v kanovnickém domě na Hradčanském náměstí, čp. 58/14. 

Další působení: Od 1. 7. 2001do 30. 8. 2008 byl farářem při katedrále; od 1. 10. 2001 byl jmenován notářem kurie. Od 1. 1. do 30. 6. 2003 okrskovým vikářem I. pražského vikariátu. Od 1. 1. 2003 se stal penitenciářem katedrály. Od 20. 2. 2003 do19. 2. 2008 zastával funkci notáře interdiecézního církevního soudu ve věcech trestních týkajících se kněží. Od 1. 7. 2008 působil jako výpomocný duchovní při katedrále. 

Papež Benedikt XVI. ho 19. 5. 2008 jmenoval papežským prelátem. 

Zemřel po dlouho trvající nemoci 17. 4. 2010 v nemocnici v Praze-Střešovicích a 23. 4. 2010 byl pohřben na hřbitově sv. Markéty v Praze-Břevnově. Na náhrobku je nápis: „Mons. Miroslav Vágner, papežský prelát, kanovník metropolitní kapituly, * 5. 7. 1927   + 17. 4. 2010.“

 


Náhrobek.   
 957 vagner  

Zvětšit obrázek  >  Portrét.     Náhrobek.