* 6.11.1943;  v metropolitní kapitule: 25.3.2007 -

X  Karel Herbst  SBD

Poř. číslo 958.

Narodil se 6. 11. 1943 v Praze.

Vysvěcen na kněze 23. 6. 1973 v Praze.

Biskup: ep. tit. Siccessitanus et auxiliaris Pragensis - 6. 4. 2002   

Členem metropolitní kapituly: 25. 3. 2007 -

 958. Herbst

Před příchodem do metropolitní kapituly: Vyučil se v roce 1960 opravářem elektrických lokomotiv a při zaměstnání v lokomotivním depu Praha-střed dálkově vystudoval gymnázium. Základní studium teologie dokončil v roce 1973 na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích a 23. 6. 1973 byl v Praze vysvěcen na kněze.

Od 1. 9. 1973 do 31. 7. 1974 působil jako kaplan ve farnosti Mariánské Lázně a administrátor excurrendo farnosti Úšovice, od 1. 2. do 31. 7. 1974 také administrátor excurrendo farnosti Tři Serery; od 1. 8. 1974 do 15. 1. 1975 jako kaplan na Svaté Hoře u Příbrami. 

Tam mu byl odebrán státní souhlas k duchovenské činnosti a od 15. 1. 1975 do 31. 8. 1986 pracoval jako čistič výkladních skříní v Praze. V té době, 11. 9. 1976, tajně složil doživotní sliby ve společnosti Salesiánů Dona Boska a pracoval s mládeží, také formou apoštolátu na chaloupkách. 

Na podzim v roce 1986 mu byl vrácen státní souhlas k duchovenské činnosti a od 1. 9. 1986 do 14. 12. 1989 byl ustanoven jako administrátor farnosti Chodský Újezd, administrátor excurrendo farnosti Pístov, výpomocný duchovní ve farnostech Hoštka, Staré Sedliště a Tisová; od 15. 12. 1989 do 31. 8. 1990 administrátorem farnosti Všetaty a administrátorem excurrendo farností: Kostelec nad Labem, Kostelní Hlavno, Kozly, Předměřice nad Jizerou; od 1. 9. 1990 do 30. 11. 1991 administrátorem farnosti v Praze-Kobylisích, kde se oficiálně zapojil do života salesiánů jako ředitel komunity. Od 1. 12. 1991 do 30. 9. 1997 byl pověřen pastorací mládeže v arcidiecézi. 

Od 1. 10. 1997 do 31. 8. 2000 se stal spirituálem arcibiskupského kněžského semináře v Praze. Od září 2000 do 31. 2. 2002 působil v salesiánské komunitě ve Fryšáku na Moravě, v kolébce salesiánského díla v naší zemi. 

Papež Jan Pavel II. ho 19. 2. 2002 jmenoval titulárním biskupem siccesiánským (Siccessi, dnes na území Alžíru) a pomocným biskupem pražským, biskupské svěcení mu udělil kardinál Miloslav Vlk 6. 4. 2002 ve svatovítské katedrále. Jeho biskupské heslo bylo: Milosrdenství chci. 

Od 1. 4. 2002 byl jmenován biskupským vikářem, 3. 4. 2002 členem sboru poradců a ex offo členem kněžské rady. 

Člen metropolitní kapituly: Dne 29. 1. 2007 byl jmenován kanovníkem pražské metropolitní kapituly a 25. 3. 2007 instalován na místo canonicus ecclesiastes et tertius Ioanneus; 2010 canonicus ecclesiastes et decanus ad  sanctum Apollinarem; 2012 canonicus senior. Bydlel v kanovnickém domě na Hradčanském náměstí, čp. 63/9. 

Další působení: Dne 15. 2. 2012 byl ustanoven soudcem v arcidiecézním procesu o pověsti svatosti, životě a ctnostech Božího služebníka Otce Jana Evangelisty Urbana z řádu františkánů.


Znak.      Zvětšit obrázek.
 958. Herbst Karel -znak    

Portrét.

Znak.