* 27.5.1932;  v metropolitní kapitule: 8.7.2007 - 12.3.2010, + 24.2.2016

Pavel Kučera

Poř. číslo 959.

Narodil se 27. 5. 1932 v Praze.

Vysvěcen na kněze 22. 8. 1965 v Sankt Ottilien (Německo)

Členem metropolitní kapituly: 8. 7. 2007 - 12. 3. 2010

Zemřel 24. 2. 2016 ve Staré Boleslavi.

 
959. Kucera p 

Před příchodem do metropolitní kapituly: V roce 1945 začal studovat na Arcibiskupském gymnáziu v Praze, po jeho přesídlení v Bohosudově, a když bylo v roce 1950 zrušeno, dokončil střední školu maturitou na Akademickém gymnáziu v Praze. Potom začal pracovat jako dělník v továrně, později na stavbě, a tajně přitom studoval teologii. V letech 1961-1962 mu biskup Trochta udělil všechna nižší svěcení a 5. 11. 1962 také jáhenské svěcení.
V roce 1964 se mu podařilo dostat se do zahraničí, v roce 1965 se zdržoval v Římě a v Itálii. V roce 1965 ho biskup Dr. Josef Stimpfe přijal do diecéze Augsburg, 22. 8. 1965 mu udělil kněžské svěcení a po dokončení teologické formace ho uvolnil pro pastoraci mezi krajany (uprchlíky a turisty). Od 1. 1. 1967 byl v diecézi Bamberg jmenován duchovním správcem, později farářem, pro krajany žijící v této diecézi. Sídlil nedaleko Norimberku, poblíž utečeneckého tábora Zirndorfu.
Papež Jan Pavel II. mu 12. 7. 1987 udělil titul Monsignore a 24. 2. 1992 ho jmenoval čestným papežským prelátem.
V letech 1991-2006 ho biskupská konference v Německu jmenovala delegátem České duchovní služby v Německu, v roce 2006 přešel do důchodu.
Za zásluhy o stát mu 28. 10. 2000 prezident republiky Václav Havel udělil Medaili za zásluhy II. stupně.

Člen metropolitní kapituly: Dne 29. 5. 2007 byl jmenován kanovníkem pražské metropolitní kapituly a 8. 7. 2007 instalován na místo canonicus ecclesiastes et quartus Ioanneus. Rezignoval na pokyn ordináře 12. 3. 2010. Bydlel ve vlastním bytě v pražských Nových Butovicích, na adrese: 158 00  Praha 5, Sluneční náměstí 2563/1.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka mu „za zásluhy v boji za svobodu a proti totalitě během exilu a za jeho mimořádně účinnou humanitární pomoc uprchlíkům\" udělil v roce 2012 stříbrnou Svatovojtěšskou medaili Arcibiskupství pražského a v roce 2013 zlatou Pamětní medaili svatých Cyrila a Metoděje.

Po onemocnění byl v Charitním domově ve Staré Boleslavi, posledních 9 měsíců upoután na lůžko. Po rozloučení ve Svatovítské katedrále, 2. března 2016, byl pohřben na hřbitově sv. Markéty v Praze 6 - Břevnov.


       Náhrobek                                                                      Zvětšit obrázek          > Portrét.  > Náhrobek

959.Nahrobek Kucery