* 2.12.1955;  v metropolitní kapitule: 15.6.2010 - 31.12.2015

Jan Gerndt

Poř. číslo 960.

Narodil se 2. 12. 1955 v Praze 2.

Vysvěcen na kněze 27. 6. 1982 v Praze.

Členem metropolitní kapituly: 15. 6. 2010 - 31. 12. 2015

                                                                             gerndt

Před příchodem do metropolitní kapituly: Základní studium teologie dokončil v roce 1982 na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích a 27. 6. 1982 byl v Praze vysvěcen na kněze. Od 1. 8. 1982 do 31. 3. 1985 byl kaplanem ve farnosti Příbram-Svatá Hora; od 1. 4. 1985 do 31. 8. 1990 administrátorem farnosti Mirošov, administrátorem excurrendo farností Mešno a Skořice. Od 1. 6. 1986 do 31. 12. 1988 sekretářem a správcem, od 1. 1. 1989 do 31. 8. 1990 vikářem rokycanského vikariátu. Od 1. 9. 1990 do 31. 8. 1993 farářem u sv. Tomáše v Praze na Malé Straně, od 1. 1. 1991 také rektorem kostela sv. Josefa na Malé Straně, od 15. 9. 1992 do 30. 9. 1993 administrátorem in spiritualibus kostela sv. Mikuláše a kostela Panny Marie Matky ustavičné pomoci na Malé Straně; od 1. 10. 1993 do 14. 3. 1997 administrátorem a od 15. 3. 1997 do 30. 6. 2003 farářem v Praze-Modřanech, od 1. 7. do 14. 12. 1996 administrátorem excurrendo farnosti Praha-Zbraslav; od 15. 9. 1998 do 28. 2. 2004 sekretářem III. pražského vikariátu; od 1. 7. 2003 do 30. 6. 2011 farářem v Praze-Uhříněvsi.
Od 1. 8. 1986 - do 31. 12. 1987 působil jako soudce Interdiecézního církevního soudu v Praze; od 1. 1. 1988 jako obhájce manželského svazku Interdiecézního církevního soudu (od 1. 7. 2009 Metropolitního církevního soudu) v Praze. Dne 6. 3. 1998 byl jmenován promotorem iustitiae diecézní části kanonizačního procesu pražského arcibiskupa Josefa kardinála Berana.

Člen metropolitní kapituly: Dne 19. 5. 2010 byl jmenován kanovníkem pražské metropolitní kapituly a 15. 6. 2010 instalován na místo canonicus ecclesiastes et tertius Ioanneus; 2012 canonicus ecclesiastes et decanus ad  sanctum Apollinarem. Bydlel nejprve na Hradčanském náměstí čp. 62/10; od roku 2013 v Praze 4 - Šeberově, Plečnikova 948, v roce 2015 pak na Hradčanském náměstí čp. 63/9. Resignoval na funkci kanovníka a pražský arcibiskup jeho resignaci přijal k 31. 12. 2015.

Další působení: Od 15. 2. 2011 se stal členem kněžské rady pražského arcibiskupství. Od 1. 8. 2011 do 30. 11. 2013 byl ustanoven rektorem kostela sv. Karla Boromejského v Praze na Malé Straně a od 1. 9. 2011 zároveň také nemocničním kaplanem Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského - nemocnice Pod Petřínem. Od 1. 7. 2014 byl jmenován výpomocným duchovním ve farnosti u kostela sv. Václava v Praze 5 - Smíchově a jako rektor kostelů sv. Jana Nepomuckého ve Velké Chuchli a Narození Panny Marie v Malé Chuchli.
 Od 1. 7. 2012 byl ustanoven notářem pro záležitosti kněží u Metropolitního církevního soudu v Praze. Pražský apoštolský exarcha Mons. ThDr. Ladislav Hučko, titulární biskup orejský, ho dekretem ze dne 1. 9. 2013 jmenoval obhájcem manželského svazku pro řešení manželských záležitostí řeckokatolíků u Svatého stolce. Od 15. 9. 2015 byl ustanoven administrátorem in spiritualibus farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího v Praze-Zbraslavi.

Zvětšit obrázek  >  Portrét