* 2.8.1961;  v metropolitní kapitule: 5.2.2012 -

Vladimír Kelnar

Poř. číslo 962.

Narodil se 2. 8. 1961 v Olomouci.

Vysvěcen na kněze 27. 6. 1987 v Praze.

Členem metropolitní kapituly:  5. 2. 2012 -  

962.Kelnar                                    


 

Před příchodem do metropolitní kapitulyZákladní studium teologie dokončil v roce 1987 na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích a 27. 6. 1987 byl ve farním kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně vysvěcen na kněze. Od 15. 7. 1987 do 30. 6. 1989 byl kaplanem ve farnosti sv. Marie Magdalény v Karlových Varech a administrátorem excurrendo farnosti Andělská Hora; od 1. 7. 1989 do 30. 6. 2001 administrátorem farnosti sv. Prokopa v Praze-Žižkově, do 28. 2. 1990 též administrátorem excurrendo farností Praha-Dolní Počernice a Praha-Kyje, do 30. 11. 1991 výpomocný duchovní ve farnosti sv. Anny Praha-Žižkov a dočasně u Matky Boží před Týnem Praha-Staré Město, od 1. 12. 1991 do 14. 2. 1993 administrátor excurrendo farnosti sv. Anny Praha-Žižkov, od 1. 5. 1992 do 31. 7. 1992 administrátor excurrendo farnosti Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici Praha-Nové Město, od 1. 1. 1993 do 14. 2. 1993 administrátor excurrendo farnosti sv. Rocha Praha-Žižkov, od 1. 4. 1993 do 30. 6. 2001 moderátor Obvodové duchovní správy Praha 3, od 1. 10. 1993 do 30. 6. 2004 administrátor excurrendo farnosti sv. Jindřicha Praha-Nové Město.
Od 1. 9. 1994 do 31. 12. 1996 sekretář, od 1. 1. 1997 do 31. 12. 1997 vikář a od 1. 4. 1999 do 30. 6. 2003 opět sekretář IV. pražského vikariátu; od 15. 5. 2000 in materialibus, od 1. 7. 2001 do 31. 12. 2005 administrátor excurrendo farnosti Dřevčice; od 15. 5. 2000 dlouhodobě administrátor excurrendo in materialibus farnosti Praha-Třeboratice.
Od 1. 5. 1996 se stal diecézním konzervátorem, od 15. 11. 1996 nesídelním a od 1. 11. 2001sídelním kanovníkem staroboleslavským, od 1. 7. 2001 farářem a rektorem kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. Od 30. 10. 2002 byl pověřen výkonem pravomocí probošta a děkana a od 9. 2. 2005 jmenován proboštem Kolegiátní kapituly svatých Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi.
Od 4. 3. 2003 se stal členem kněžské rady pražského arcibiskupství, od 1. 7. 2003 farářem u Panny Marie před Týnem Praha-Staré Město a vikářem I. pražského vikariátu.

Člen metropolitní kapituly: Pražský arcibiskup ho 15. 1. 2012 jmenoval kanovníkem metropolitní kapituly, 5. 2. 2012 byl instalován jako canonicus ecclesiastes et Joanneus II.

Další působení: Pracoval dále ve funkci diecézního konzervátora i jako farář u Panny Marie před Týnem na Staroměstském náměstí v Praze 1. Od 1. 10. 2014 byl ustanoven administrátorem excurrendo u farního kostela sv. Ducha v Praze-Staré Město a od 22. 10. 2014 též u farního kostela Nejsvětější Trojice v Podskalí, Praha-Nové Město.

 

Zvětšit obrázek  >  Portrét