* 8.11.1874; v metropolitní kapitule: 26.6.1921 - 15.10.1928; + 15.10.1928

ThDr. František Hrubík
Poř. číslo 922.

Narodil se 8. 11. 1874 ve farnosti sv. Štěpána v Praze 2.
Vysvěcen na kněze 3. 4. 1897 v Praze.
Členem metropolitní kapituly: 26. 6. 1921 - 15. 10. 1928.
Zemřel 15. 10. 1928 v Poděbradech.
Pohřben na hřbitově v Praze na Olšanech.

 
922.Hrubik1 

Před příchodem do metropolitní kapituly: Po dokončení teologických studií byl od 1. 9. 1896 ještě jako podjáhen pracoval na arcibiskupské kurii a jako vikarista, 8. prosince přijal diakonát a 3. 4. 1897 kněžské svěcení. 25. 6. 1899 byl ustanoven jako ceremoniář metropolitní kapituly a pro práci v archivu. 31. 12. 1901 se stal ceremoniářem arcibiskupa kardinála Skrbenského, 31. 1. 1908 jeho druhým sekretářem a 15. 7. 1912 prvním sekretářem. Napsal historicko-kanonickou disertaci „De sepultura ecclesiastica" a po složení rigorosních zkoušek cum applausu per vota unanimia získal na české bohoslovecké fakultě pražské univerzity doktorát teologie. V roce 1903 doprovázel kardinála Skrbenského po smrti papeže Lva XII. do konkláve, v roce 1905 a 1913 při návštěvě „ad Limina", při té příležitosti byl 19. 10. 1913 papežem Piem X. jmenován a připočten jako Camerarius secretus ad numerum. Po smrti Pia X., už na začátku války, opět doprovázen kardinála Skrbenského do konkláve k volbě Benedikta XV. a při audienci před korunovací mu 5. 9. 1914 tento papež oznámil, že mu opakovaně uděluje titul Camerarius secretus ad numerum. 15. 6. 1916 byl jmenován radou arcibiskupské kurie a členem konsilia „a Vigilantia", 9. 11. 1916 radou brněnského biskupství, 27. 12. 1916 arcibiskupským komisařem pro reálné gymnázium v Praze 2 (Křemencova ulice), 21. 2. 1918 pro reálku v Praze VII, 23. 4. 1919 prosynodálním soudcem, 7. 4. 1920 prosynodálním examinátorem a examinátorem svěcenců, 10. 6. 1920 examinátorem uchazečů o službu katechety na středních školách. 8. 9. 1919 doprovázel do Říma arcibiskupa Františka Kordače.

Člen metropolitní kapituly: 2. 5. 1921 ho kapitula zvolila kanovníkem metropolitního kostela a 26. 6. 1921 byl instalován.

Další působení: 1. 1. 1922 ho arcibiskup jmenoval kancléřem1. 2. 1923 arcibiskupským komisařem pro rigorosní zkoušky doktorandů teologie a pro zkoušky bohoslovců na teologické fakultě pražské Karlovy Univerzity. V jubilejním roce, ve dnech 25. 11. až 13. 12. 1925, opět doprovázel arcibiskupa Kordače do Říma. Byl též arcibiskupským komisařem pro sestry karmelitky na Hradčanech a pro arcibiskupské gymnázium v Bubenči, zástupcem arcibiskupa v Křesťanské Akademii, a na základě zvláštního pověření ho zastupoval při svěcení zvonů jak v Praze, tak i po celé arcidiecézi.
Svou literární činnost publikoval v periodiku „Cyrill", a v „Časopisu katolického duchovenstva" psal pro „Český slovník bohovědný", vydal několik publikací „Pobožnost křížové cesty podle ustanovení posv. kongregace odpustkové" (1910), „Svatý týden v malém farním kostela" (1919), „Nová úprava římského breviáře a misálu" (1912).
19. 1. 1926 obdržel od papeže Pia XI. titul Suae Sanctitatis Praelatus domesticus.
Zemřel 15. 10. 1928 během léčení v lázních v Poděbradech, po dlouhodobé nemoci, kterou snášel s velkou trpělivostí; a byl pohřben na hřbitově v Praze na Olšanech.

Další informace o něm:
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum secundum ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XVII, Pragae 1925, str. 42-44.
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum tertium ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XXI, Pragae 1928, str. 46.
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum quartum ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XXV, Pragae 1931, str. 92.


 

Náhrobek.    Zvětšit obrázek. 
 922.hrubik hrob  

Portrét.

Náhrobek.