* 6.8.1881; v metropolitní kapitule: 1.1.1927 - 28.9.1927; +28.9.1927

ThDr. Michael Distler
Poř. číslo 925.

Narodil se 6. 8. 1881 v Unterzetlisch (Dolní Sedliště).
Vysvěcen na kněze 30. 6. 1907 v Praze.
Členem metropolitní kapituly: 1. 1. 1927 - 28. 9. 1927.
Zemřel 28. 9. 1927 v Praze.
Pohřben 1. 10. 1927 na hřbitově v Hohenzetlisch (Horní Sedliště).

 
925.Distler1 

Před příchodem do metropolitní kapituly: První rok působil jako kaplan v Chodově u Lokte; v roce 1908 se stal prefektem arcibiskupského konviktu v Doupově; po dvou letech byl jmenován adjunktem na pražské univerzitě, kde v roce 1913 dosáhl doktorátu teologie a v následujícím zimním semestru zastupoval při přednáškách kanonického práva na teologické fakultě. Od začátku roku 1914 se v Římě na Gregoriáně věnoval studiu kanonického práva a spekulativní dogmatiky. Po návratu do Čech působil jako prefekt a od roku 1921 jako ředitel konviktu ve Stříbře. Vypomáhal přitom při výuce náboženství na školách a v duchovní správě jako zpovědník a kazatel. Kromě toho už v doupovském konviktu se věnoval liturgickému zpěvu; v letech 1911-1914, kdy bydlel v pražském semináři, přednášel bohoslovcům a řídil liturgický zpěv; v roce 1913 se jako delegát pražské arcidiecéze zúčastnil v Salzburgu kongresu věnovanému podpoře liturgického zpěvu; také ve Stříbře se věnoval výuce liturgického zpěvu, nejen v konviktu ale později i na gymnáziu. V roce 1922 byl jmenován arcibiskupským notářem a v roce 1925 byl ustanoven mimořádným zpovědníkem milosrdných sester sv. Kříže. Velmi se zasloužil o přípravu kněžského dorostu, v roce 1926 vstoupilo deset absolventů stříbrského gymnázia do pražského semináře.

Člen metropolitní kapituly: V roce 1926 ho Apoštolský stolec jmenoval kanovníkem pražské metropolitní kapituly a 1. 1. 1927 byl instalován. Bydlel na Hradčanském náměstí v čp. 65/6.

Další působení: 31. 1. 1927 se stal radou arcibiskupské konsistoře; 10. 3. 1927 byl jmenován prosynodálním examinátorem. 11. 4. 1927 založil Jednotu duchovenstva pro misie a arcibiskup ho potvrdil jako jejího ředitele; rovněž byl jmenován ředitelem Díla pro šíření víry.
Vydal: „Officium in commemorationem omnium fidelium defunctorum et commune defunctorum decretis novissimis observatis et melodiae flexionibus in singulis psalmorum versibus iuxta regulas cantorin editionis Vaticanae indicatis cum cantu in notatione moderna," Styria, Graecii 1912; „Ordinarium Vespertinum iuxta editionem Vaticanam," Styria, Graecii 1913; „Officium defunctorum cum cantu in notatione traditionali," editio secunda, Styria, Graecii 1915; „Theoretisch-praktisches Choralbüchlein, der studierenden Jugend gewidmet," 2. Auflage, Styria, Graz 1925.
Zemřel 28. 9. 1927, po těžké nemoci, která se od dubna stále zhoršovala; a 1. 10. 1927 byl pohřben na hřbitově v Hohenzetlisch.

Další informace o něm:
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum tertium ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XXI, Pragae 1928, str. 52-54.
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum quartum ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XXV, Pragae 1931, str. 101.


Náhrobek.     Zvětšit obrázek.
 925.distler hrob  

Portrét.

Náhrobek.