* 29.11.1883; v metropolitní kapitule: 1.1.1927 - 12.12.1943; + 12.12.1943

ThDr. Josef Grüner
Poř. číslo 926.

Narodil se 29. 11. 1883 v Maschakotten (Maršovy Chody).
Vysvěcen na kněze 1. 7. 1906 v Praze.
Členem metropolitní kapituly: 1. 1. 1927 - 12. 12. 1943.
Zemřel 12. 12. 1943 v Praze.
Pohřben . 12. 1943 na hřbitově v Altzedlisch (Staré Sedliště).

 
926.Gruner1 

Před příchodem do metropolitní kapituly: Působil 1. 9. 1906 - 31. 8. 1907 jako kaplan ve farnostech Luditz (Žlutice) a Buchau (Bochov), potom 1. 9. 1907 - 31. 8. 1911 jako katecheta na občanských školách v Bärringen (Pernink) a Asch (Aš) a přitom pomáhal v duchovní správě. Od roku 1911 vyučoval náboženství na učitelském ústavu ve Stříbře a během války vypomáhal jako katecheta na vesnických jednotřídkách v Techlowitz (Těchlovice) a Millikau (Milíkov); od roku 1918 pak vyučoval náboženství na učitelském ústavu v Praze III. V roce 1913 byl prohlášen doktorem teologie. V roce 1920 byl jmenován examinátorem katechetů pro občanské školy a arcibiskupským notářem; 1926 čestným konzistorním radou.
Vydal: „Lehrplanentwurf für den katholischen Religionsunterricht in ein- und mehrklassigen Volksschulen", bei A. Opitz Warnsdorf 1916. Svou literární činnost soustředil v periodiku „Verbandsblatt der deutschen kath. Geistlichkeit", po roce 1920 se jako předseda unie „Reichsverband ber deutschen Priesterverreine im čechoslovakischen Staate" stal jeho vydavatelem.

Člen metropolitní kapituly: Apoštolský stolec ho 11. 11. 1926 jmenoval kanovníkem pražské metropolitní kapituly a 1. 1. 1927 byl instalován jako IV. canonicus ecclesiastes; v rychlém sledu pak byl instalován jako III., II. a I. canonicus ecclesiastes; dekretem Apoštolského stolce získal v únoru 1929 místo a byl instalován jako decanus ad s. Apollinarem a stejným způsobem získal a 14. 12. 1930 byl instalován jako canonicus senior; 1933 praelatus scholasticus. Bydlel na Hradčanském náměstí nejprve v čp. 65/6 a od roku 1928 v čp. 68/7.

Další působení: 31. 1. 1927 se stal skutečným konzistorním radou; 9. 2. 1927 ředitelem „Bruderschaft zur beständigen Anbetung des Allerheiligsten Altarsakramentes und zur Ausstattung armer Kirchen" (Paramentenverrein); 10. 3. 1927 prosynodálním examinátorem a 16. 4. 1927 prosynodálním soudcem pražského církevního soudu. V letech 1929-1931 žehnal z pověření arcibiskupa v západních Čechách nové kostely, kaple a zvony. Navrhnul také novou úpravu archipresbyterátům am vikariátů. Od roku 1931 vedl také „Deutsches Priesternachwuchswerk der Prager Erzdiözese".
Zemřel náhle 12. 12. 1943 v sakristii pražské katedrály a byl pohřben na hřbitově v Altzedlisch (Staré Sedliště).

Další informace o něm:
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum tertium ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XXI, Pragae 1928, str. 54-55.
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum quartum ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XXV, Pragae 1931, str. 101-107.


Jeho hrob na hřbitově ve Starém Sedlišti podlehl úplnému zničení. Při prohlídce místního hřbitova a zkoumání podkladů ke hřbitovu na místním obecním úřadě byly zjištěny dva hroby se jménem Grüner, na žádném z nich však není jméno Josef, a poslední uložení do těchto hrobů se konalo v roce 1929. Ani mezi náhrobky ze zrušených hrobů, které jsou uloženy podél hřbitovní zdi, nebyl jeho náhrobek nalezen.

 

Zvětšit obrázek.   >>>   Portrét.