* 7.8.1861; v metropolitní kapitule: 29.3.1908 - 12.5.1926; + 12.5.1926

ThDr. Antonius Grimmer
Poč. číslo 918.

Narodil se 7. 8. 1861 ve městě Mies (Stříbro).
Vysvěcen na kněze 17. 7. 1892 v Praze.
Členem metropolitní kapituly: 29. 3. 1908 - 12. 5. 1926.
Zemřel 12. 5. 1926 v Praze- Podolí.
Pohřben 15. 5. 1926 byl pohřben na hřbitově u sv. Markéty v Břevnově.

 
918 Grimmer 

Před příchodem do metropolitní kapituly: Od 9. 9. 1892 katechetou v Aši. Od 17. 9. 1894 působil v institutu kongregace Sester Křesťanské Lásky v Mühlhausen (Nelahozeves), přitom se dva roky věnoval studiu philologie na pražské univerzitě, 24. 1. 1896 se stal zastupujícím profesorem na první německé reálce a od září 1896 do února 1908 úspěšně vedl gymnázium a konvikt v Duppau (Doupov). V roce 1907 byl jmenován arcibiskupským notářem.

Člen metropolitní kapituly: 2. 1. 1908 byl zvolen a 29. 3. 1908 instalován jako kanovník pražské metropolitní kapituly.

Další činnost: 20. 4. 1908 se stal konsistorním radou; 17. 6. 1908 členem komise pro hodnocení odborné způsobilosti katechetů na občanských školách; 9. 1. 1909 členem kolegia cenzorů; 23. 2. 1909 konsilia „a Vigilantia"; 21. 10. 1909 komisařem arcibiskupského ordinariátu pro sestry „Notre Dame de Sion"; 22. 1. 1910 zastupujícím komisařem při zkouškách studentů theologie. 2. 5. 1910 dosáhl doktorátu theologie. 5. 7. 1910 ho arcibiskup jmenoval prosynodálním examinátorem; 6. 10. 1911 komisařem arcibiskupského ordinariátu pro výuku náboženství na pražských německých reálkách na Novém Městě a v Karlíně; 3. 11. 1911 komisařem arcibiskupského ordinariátu pro Kongregaci Chudých Služebnic Ježíše Krista; v roce 1917 komisařem arcibiskupského ordinariátu pro výuku náboženství na německém učitelském ústavu a na německém dívčím lyceu v Praze; 21. 5. 1918 prosynodálním soudcem církevního tribunálu arcibiskupské kurie; téhož roku arcibiskupským komisařem pro ústav „hospitium misericordiae" ve Welchau (Velichově); 7. 10. 1921 ordinariátním komisařem kláštera Bosých Karmelitek; a téhož roku arcibiskupským komisařem gymnázia v Duppau. Přestože byl dlouho nemocný, horlivě pracoval kuratoriu pro získávání kněžského dorostu, zejména pro podporu gymnázia a malého semináře v Duppau.
Začátkem roku 1922 obdržel od papeže Benedikta XV. titul praelatus domesticus.
Zemřel 12. 5. 1926 v Praze, po kratším pobytu v sanatoriu v Podolí, a 15. 5. 1926 byl pohřben na hřbitově u sv. Markéty v Břevnově, do hrobu kde je už od 28. 10. 1896 pohřben též kanovník Antonín Wohlmann. Na přidané desce je nápis: „Hier ruht in Gott Prälat Dr. Anton Grimmer Domkapitular und erzb.Konsistorialrat, geb. am 7. August 1861 in Mies, gest. am 12. Mai 1926 in Prag. R. I. P."

Další informace o něm:
Dr. Antonín Podlaha, Series praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. X, Pragae 1912, str. 386-387;
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum primum ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XV, Pragae 1916, str. 40.
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum secundum ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XVII, Pragae 1925, str. 39.
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum tertium ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XXI, Pragae 1928, str. 44.
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum quartum ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XXV, Pragae 1931, str. 86-87.


 

Náhrobek.  Zvětšit obrázek.
 918 grimmer

Portrét.

Náhrobek.