* 24.2.1870, v metropolitní kapitule 17.5.1914 - 28.7.1953, + 28.7.1953

ThDr. Antonius Franz
Poř. číslo 920.

Narodil se 24. 2. 1870 ve Schwinau (Svinov u Toužimi).
Vysvěcen na kněze 16. 7. 1893 v Praze.
Členem metropolitní kapituly: 17. 5. 1914 - 28. 7. 1953.
Zemřel 28. 7. 1953 v Zinnebergu u München.
Pohřben na hřbitově na hřbitově v München.

 
920.Franz41 

Před příchodem do metropolitní kapituly: Rok působil jako kaplan v Plané. V letech 1884-1889 působil jako adjunkt na pražské fheologické fakultě, přitom postupně uzastupoval na na reálce a na gymnáziu na Malé Straně a byl katechetou v ústavu sester křesťanské lásky v Mühlhausen (Nelahozeves), téměř celý školní rok 1898-1899 zastupopval při přednáškách dogmatiky. 10. 7. 1899 dosáhl doktorátu teologie. Od podzimu 1899 až do 1914 vyučoval náboženství v ústavu učitelek na Malé Straně v Praze. V roce 1912 byl jmenován arcibiskupským inspektorem na německých občanských a národních školách v Praze I a V.

Člen metropolitní kapituly: 5. 4. 1914 byl jmenován a 17. 5. 1914 instalován jako canonicus regius II., říjen 1927 canonicus custos, od 11, 11. 1930 praelatus scholasticus, 1932-1933 decanus a od roku 1933 praepositus. Bydlel v budově nového proboštství na 3. hradním nádvoří, Petr Parlerplatz, čp. 34, v roce 1945 byl odsunut z Čech do Německa.

Další působení: V červenci 1914 ho arcibiskup jmenoval konsistorním radou, prosynodálním examinátorem, 20. 12. 1914 examinátorem při rigorosních zkouškách na německé fakultě, v roce 1917 arcibiskupským komisařem pro náboženskou výuku v ústavu učitelek a superiorem institutu Anglických panen na Malé Straně v Praze (až do roku 1925, kdy abdikoval), a členem konsilia „a Vigilantia", v roce 1918 arcibiskupským komisařem při starozákonních zkouškách na německé bohoslovecké fakultě, členem kolegia teologů pro objasňování teologických otázek, prosynodálním soudcem, v roce 1921 arcibiskupským komisařem v ústavu studentů ve Stříbře a v roce 1922 na německých středních školách v Plzni a Stříbře. Dále byl jmenován 27. 8. 1926 komisařem pro zkoušky z pastorálky, sociologie a semitských jazyků na německé teologické fakultě, 5. 10. 1926 examinátorem katechetů na středních školách, 25. 11. 1926 komisařem pro kongregaci Chudých služebnic Ježíše Krista, 29. 2. 1928 komisařem na středních školách v městě Chebu. Vedle toho se od roku 1920 se věnoval charitativní činnosti německých katolíků v arcidiecézi a stál v čele spolků „Seraphisches Liebenswerk" a „Caritasverband der Erzdiöcese Prag", od roku 1926 konfederaci všech německých charitních spolků jednotlivých diecézí v republice „Deutscher Reichscaritas verband". Arcibiskup ho 19. 1. 1928 jmenoval místopředsedou „Katolické akce" německých katolíků v pražské arcidiecézi. V roce 1928 se také velmi zasloužil o úpravu a rozšíření malého semináře ve Stříbře (v tom roce z 13 alumnů posledního roku jich 7 začalo studovat teologii).
Papež Benedikt XV. mu v roce 1921 udělil titul praelatus domesticus Jeho Svatosti. Papež Pius XI. ho v roce 1933 jmenoval apoštolským protonotářem ad instar participantium.
Po skončení druhé světové války v roce 1945 musel se spoluobčany německé národnosti opustit Československou republiku a dalších 8 let bydlel v Bavorsku.
Zemřel 28. 7. 1953 v Zinnebergu u Mnichova a byl pohřben na hřbitově v München.

Další informace o něm:
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum primum ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XV, Pragae 1916, str. 42.
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum secundum ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XVII, Pragae 1925, str. 41.
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum tertium ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XXI, Pragae 1928, str. 45.
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum quartum ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XXV, Pragae 1931, str. 88-89.


 

Zvětšit obrázek.   >>>   Portrét.