Catalogus collectionis operum artis musicae, quae in bibliotheca capituli metropolitani Pragensis asservantur: Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XIX, Pragae 1926.

Tuto sbírku starých hudebnin, pocházejících vesměs z 18. a první poloviny 19. století, uspořádal a zkatalogizoval dr. Antonín Podlaha; v úvodní části katalogu vložil pojednání „Stručné dějiny svatovítského hudebního kůru od počátku století 18. do polovice století 19.“

 

Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae. Artis musicae antiquioris catalogorum series, vol. IV/1 a 2, vydal Supraphon Praha, 1. část 1983, 2. část 1985.

Dr. Jiří Štefan navázal na Podlahovo dílo a zpracoval tento katalog doplněný notovými zápisy incipitů jednotlivých skladeb: část I. (A-K), část II. (L-Z).

 
Sbírka hudebnin svatovítského kůru

Tato sbírka obsahuje notový materiál dosud při bohoslužbách užívaných hudebnin, které má ve správě regenschori svatovítského kůru. Také tato sbírka je opatřena soupisem.