Catalogus incunabulorum, quae in bibliotheca capituli metropolitani Pragensis asservantur, Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XX, Pragae 1926.

Dr. Antonín Podlaha provedl podrobný popis prvotisků; Frindem zavedené rozdělení do skupin podle vědních oborů a signatury ponechal nezměněné. Konvoluty zapsané v tomto katalogu obsahují též několik pozdějších starých tisků, vydaných po roce 1500.

Několik titulů vevázaných v konvolutech, nebo i evidovaných samostatně, s uvedeným rokem vydání před 1500 – tedy prvotisků – se nachází též v oddělení knih vydaných po roce 1500 a jsou dostupné v On-line katalogu.