připravovaných a postupně vydávaných podle vzoru latinského „editio typica“ v rámci liturgické obnovy vyhlášené 2. vatikánským koncilem.
 
 Ke schválení a potvrzení předkládal české texty liturgických knih předseda Sboru ordinářů českých a moravských diecézí (od roku 1990 předseda České biskupské konference). Jejich přípravu a schvalování projednával s příslušnou vatikánskou kongregací sekretář České liturgické komise (od roku 1990 Liturgické komise České biskupské konference); a po jejich potvrzení zajišťoval redakční úpravu a vydání tiskem – zpočátku jako tisk pro vnitřní potřebu, postupně pak prostřednictvím zde uvedených vydavatelství nebo nakladatelství, podle okolností upravujících v období 1969 až 2013 možnosti jejich zveřejňování.
 
Mešní texty - misál a lekcionář
 
Ordo Missae cum populo, pro Sekretariát ČLK vydala ČKCH v ÚCN Praha, 1969.
Preface (vložka do Ordo Missae), Sekretariát ČLK Praha, 1972 (pro vnitřní potřebu).
 
Český misál (prozatímní texty) - vydával Sekretariát ČLK Praha (pro vnitřní potřebu):
I.  doba adventní a doba Narození Páně, 1971.
II.  doba postní, 1971.
III.  Svatý týden a velikonoční oktáv, 1971.
IV.  doba velikonoční, 1971.
V.  doba „během roku“, 1971.
VI.  vlastní texty ke cti svatých – leden až červen, 1972.
VII.  vlastní texty ke cti svatých – červenec až prosinec, 1973.
VIII.  společné texty o posvěcení kostela a ke cti svatých, 1972.
IX.  mše spojené s určitými obřady, 1973.
X.  mše a modlitby za různé potřeby, 1972.
XI.  votivní mše, 1972.
XII.  mše za zemřelé, 1971.
Vstupní obřady, přímluvy, závěrečné požehnání, Sekretariát ČLK v ÚCN Praha, 1975.
 
Český misál, ČLK Praha, 1983 (tisk: Řím).
Eucharistické modlitby (1., 2., 3. pro mše s dětmi; 1., 2. pro mše o smíření; 1., 2., 3., 4. pro mše za různé potřeby), LK ČBK v MCM Olomouc, 19921.
Eucharistické modlitby (1., 2., 3. pro mše s dětmi; 1., 2. pro mše o smíření; 1., 2., 3., 4. pro mše za různé potřeby), LK ČBK v MCM Olomouc, 19932.
Přímluvy I, LK ČBK v MCM Olomouc, 1993.
Přímluvy II, LK ČBK v MCM Olomouc, 1993.
Mše svatá v osmi jazycích (EN, CS, FR, IT, LA, DE, PL, ES), KNA Kostelní Vydří, 19991.
Mše svatá v osmi jazycích (EN, CS, FR, IT, LA, DE, PL, SLO), KNA Kostelní Vydří, 20012.
Mše svatá v osmi jazycích (EN, CS, FR, IT, LA, DE, PL, SLO), KNA Kostelní Vydří, 20063.
Koncelebrační mešní texty česky a latinsky, LI v KNA Kostelní Vydří, 2001.
Mešní texty zveřejněné po vydání českého misálu a mešního lekcionáře (sešit), LI v KNA Kostelní Vydří, 2001.
Dodatek k českému misálu (po editio tertia), LK ČBK v KNA Kostelní Vydří, 2008.
 
Sbírka mší o Panně Marii – I (misál), LI v KNA Kostelní Vydří, 2002.
Sbírka mší o Panně Marii – II (lekcionář), LI v KNA Kostelní Vydří, 2002.
 
Lekcionář – postupně po částech rozesílané cyklostylované listy - vydával Sekretariát ČLK Praha (pro vnitřní potřebu):
pro liturgický rok 1969-1970 (nedělní B – feriální II),
pro liturgický rok 1970-1971 (nedělní C – feriální I),
pro liturgický rok 1971-1972 (nedělní A – feriální II),
pro liturgický rok 1972-1973 (nedělní B – feriální I).
 
Lekcionář – nedělní cyklus A, Sekretariát ČLK Praha, 1971 (pro vnitřní potřebu).
Lekcionář – nedělní cyklus B, Sekretariát ČLK Praha, 1972 (pro vnitřní potřebu).
Lekcionář – nedělní cyklus C, Sekretariát ČLK Praha, 1972 (pro vnitřní potřebu).
Responsoriální žalmy – nedělní cyklus A, Sekretariát ČLK Praha, 1971 (pro vnitřní potřebu).
Responsoriální žalmy – nedělní cyklus B, Sekretariát ČLK Praha, 1972 (pro vnitřní potřebu).
Responsoriální žalmy – nedělní cyklus C, Sekretariát ČLK Praha, 1972 (pro vnitřní potřebu).
Responsoriální žalmy – triduum velik., Sekretariát ČLK Praha, 1972 (pro vnitřní potřebu).
Lekcionář – pro mše za zemřelé, Sekretariát ČLK Praha, 1971 (pro vnitřní potřebu).
Lekcionář – velikonoční triduum, Sekretariát ČLK Praha, 1972 (pro vnitřní potřebu).
Feriální evangelia „během roku“, Sekretariát ČLK Praha, 1972 (pro vnitřní potřebu).         
Pro mše k různým příležitostem, Sekretariát ČLK v ÚCN Praha, 1973.
Lekcionář pro mše ke cti svatých a o posvěcení kostela, Sekretariát ČLK v ÚCN Praha, 1974.
 
Lekcionář I – nedělní A, B, C, Sekretariát ČLK v ÚCN Praha, 1976.                     
Lekcionář I – cyklus A, LK ČBK v KNA Kostelní Vydří, 2006.
Lekcionář I – cyklus B, LK ČBK v KNA Kostelní Vydří, 2006.
Lekcionář I – cyklus C, LK ČBK v KNA Kostelní Vydří, 2006.
Lekcionář II, Sekretariát ČLK Praha, 1972 (pro vnitřní potřebu).
Lekcionář II, LI v KNA Kostelní Vydří, 19981.
Lekcionář II, LI v KNA Kostelní Vydří, 20072.
Lekcionář III, Sekretariát ČLK v ÚCN Praha, 1974.
Lekcionář III, LI v KNA Kostelní Vydří, 19981.
Lekcionář III, LI v KNA Kostelní Vydří, 20072.
Lekcionář IV, Sekretariát ČLK v ÚCN Praha, 1975.
Lekcionář IV, LI v KNA Kostelní Vydří, 19981.
Lekcionář IV, LI v KNA Kostelní Vydří, 20072.
Lekcionář V, Sekretariát ČLK v ÚCN Praha, 1977.
Lekcionář V, LK ČBK v KNA Kostelní Vydří, 2008.
Lekcionář VI/1, Sekretariát ČLK v ÚCN Praha, 1981.              
Lekcionář VI/2, Sekretariát ČLK v ÚCN Praha, 1981.                 
Evangeliář, (pro nedělní cykly A, B, C, pro mše ke cti svatých, pro výročí posvěcení kostela a k různým příležitostem), LI v KNA Kostelní Vydří, 1997.
 
Misálky pro lid
 
Nedělní a sváteční misálek, Křesťanská akademie Řím, 19741.
Nedělní a sváteční misálek, Křesťanská akademie Řím, 19762.
Český misál pro neděle a význačné dny liturgického roku, ČLK v ČKCH Praha, 19771.
Český misál pro neděle a význačné dny liturgického roku, ČLK v ČKCH Praha, 19802.
Český misál pro neděle a význačné dny liturgického roku, LI v nakladatelství ZVON Praha, 1995.
Misál na každý den liturgického roku, LI v KNA Kostelní Vydří, 20001.
Misál na každý den liturgického roku, LI v KNA Kostelní Vydří, 20032.
Misál na neděle a význačné dny liturgického roku, LK ČBK v KNA Kostelní Vydří, 2008.
 
Texty pro denní modlitbu církve
 
Denní modlitba církve (kompletní vydání), ČLK Praha (tisk: Thaurdruck):               
I.  Doba adventní a vánoční, 1988.
II.  Doba postní a velikonoční, 1988.
III.  Liturgické mezidobí, 1988.
Lekcionář – 1 doba adventní a vánoční, 1988.
Lekcionář – 2 doba postní, velikonoční triduum a doba velikonoční, 1988.
Lekcionář – 3 liturgické mezidobí 1 až 11. týden, 1988.
Lekcionář – 4 liturgické mezidobí 12 až 23. týden, 1989.
Lekcionář – 5 liturgické mezidobí 24 až 34. týden, 1989.
 
Texty pro denní modlitbu církve - po roce 1988, LK ČBK v KNA Kostelní Vydří, 2001.
Dodatky k denní modlitbě církve - do roku 2002, LK ČBK v KNA Kostelní Vydří, 2004.
 
Denní modlitba církve (kompletní vydání), LK ČBK v KNA Kostelní Vydří:
I.  Doba adventní a vánoční, 2005.
II.  Doba postní a velikonoční, 2005.
III.  Liturgické mezidobí 1 až 17. týden, 2005.
IV.  Liturgické mezidobí 18 až 34. týden, 2005.
Modlitba před spaním, 2005.
 
Denní modlitba církve (jednosvazkové vydání):
První vydání, ČLK Praha, 1987 (tisk: Thaurdruck).
Dotisk prvního vydání, ČLK Praha, 1988 (tisk: Thaurdruck).
Druhý dotisk prvního vydání (s dodatky), LI v KNA Kostelní Vydří, 19941.
Druhé vydání (původní sazba Thaurdruck + dodatky), LI v KNA Kostelní Vydří, 19952.
Třetí vydání (původní sazba Thaurdruck + dodatky), LI v KNA Kostelní Vydří, 19993.
Čtvrté vydání (nová sazba + Hymny a básnické modlitby), LI v KNA Kostelní Vydří, 20074.
Denní modlitba církve – Hymny a básnické modlitby, LK ČBK v nakladatelství ZVON  Praha, 1993.
 
Liturgické texty s notami
 
Mešní řád s modlitbami nad dary a s prefacemi (s notami), ČLK Praha, 1984 (tisk: Thaurdruck).
Zpěvy s odpovědí lidu (responsoriální žalmy), ČLK Praha, 1984 (tisk: Thaurdruck).
Zpěvy s odpovědí lidu (responsoriální žalmy), LI v KNA Kostelní Vydří, 2001.
Mešní zpěvy, Sekretariát ČLK Praha, 1989 (tisk: Thaurdruck).
Denní modlitba církve – Hymny, Sekretariát ČLK Praha, 1989 (tisk: Thaurdruck).
Denní modlitba církve – Hymny, Sekretariát ČLK Praha, 2008 (dotisk: Praha).
Varhanní doprovod k mešním zpěvům, k hymnům pro denní modlitbu církve a ke zpěvům s odpovědí lidu (s přílohou: Zdeněk Pololáník, Mešní ordinárium pro smíšený sbor, lid, varhany a orchestr), Sekretariát ČLK Praha, 1990 (tisk: Thaurdruck).
Varhanní doprovod k mešním zpěvům, k hymnům pro denní modlitbu církve a ke zpěvům s odpovědí lidu (s přílohou: Zdeněk Pololáník, Mešní ordinárium pro smíšený sbor, lid, varhany a orchestr), Sekretariát ČLK Praha, 2008 (dotisk: Praha).
 
Texty pro slavení svátostí a pro další příležitosti                          
 
Křestní obřady (křest malých dětí), Sekretariát ČLK Praha, 1971 (pro vnitřní potřebu).                                                   
Křestní obřady (křest malých dětí), LI v KNA Kostelní Vydří, 1999.
Obřady biřmování, Sekretariát ČLK v ÚCN Praha, 1974.
Uvedení dospělých do křesťanského života, Sekretariát ČLK v ÚCN Praha, 1985.
Svaté přijímání a úcta eucharistie mimo mši, LI v KNA Kostelní Vydří, 2001.
Svaté přijímání a viatikum donášené mimořádným přisluhovatelem, LK ČBK v KNA Kostelní Vydří, 2004.
Obřady pokání, ČLK Praha, 1982 (tisk: Řím).
Obřady pomazání nemocných, Sekretariát ČLK v ÚCN Praha, 1974.
Obřady pomazání nemocných, LI v KNA Kostelní Vydří, 2002.
Svatební obřady, Sekretariát ČLK Praha, 1971 (pro vnitřní potřebu).
Svatební obřady, LK ČBK v KNA Kostelní Vydří, 2007.
Pohřební obřady, Sekretariát ČLK Praha, 1972 (pro vnitřní potřebu).
Pohřební obřady, LI v KNA Kostelní Vydří, 1999.
Obřady řeholních slibů, Sekretariát ČLK Praha, 1971 (cyklostylované pro řeholní komunity).
Benedikcionál, LK ČBK v MCM Olomouc, 1994.
Obřady žehnání, LK ČBK v KNA Kostelní Vydří, 2013.
 
České texty Římského pontifikálu – předával Sekretariát ČLK biskupům nejprve v prozatímní strojem psané podobě:
Obřady biřmování, 1972.
Obřady žehnání olejů a posvěcení křižma, 1973.
Ustanovení lektorů a akolytů a přijetí mezi kandidáty jáhenství a kněžství, 1973.
Svěcení biskupa, kněží a jáhnů, 1973 (prozatímní text).
Svěcení biskupa, kněží a jáhnů, 2003 (potvrzený text).
Obřady korunovace obrazu nebo sochy Panny Marie, 2000.
Obřady zasvěcení panen, 2004.
Zasvěcení kostela a oltáře, 2004.
Obřady žehnání opata a abatyše, 2008.
 
Pontifikál, LK ČBK v KNA Kostelní Vydří, 2008.
 
Direktář o lidové zbožnosti a liturgii, KNA Kostelní Vydří, 2007.
 

 
Biblické texty
schválené a potvrzené příslušnou kongregací pro užívání v českých liturgických knihách:
 
Starý zákon – Knihy rozjímavé (překlad ThDr. Václava Bognera):
I.  Job, Přísloví, Kazatel, Píseň písní, ČKCH v ÚCN Praha, 1978.                        
II.  Žalmy, ČKCH v ÚCN Praha, 1973.
     Žalmy (upravené pro liturgické knihy), LK ČBK v nakladatelství ZVON  Praha, 1995.
     Žalmy, LK ČBK v KNA Kostelní Vydří, 2009.
III.  Sirachovec, Kniha moudrosti, ČKCH v ÚCN Praha, 1976.
Starý zákon – Knihy prorocké (překlad ThDr. Václava Bognera):
I.  Izaiáš, ČKCH v ÚCN Praha, 1986.
II.  Jeremiáš, Pláč, Baruch, Jeremiášův list, ČKCH v ÚCN Praha, 1979.
III.  Ezechiel, Daniel, ČKCH v ÚCN Praha, 1981.
IV.  Malí proroci, ČKCH v ÚCN Praha 1985.
Nový zákon, Sekretariát ČLK Praha, 1989 (tisk: Thaurdruck).
Nový zákon, LI v KNA Kostelní Vydří, 1999.
Boží slovo v liturgii – přehled biblických textů, LI v nakladatelství ZVON  Praha, 1995 (mešní lekcionář: nedělní, feriální, o slavnostech, svátcích a památkách s vlastními perikopami; lekcionář pro denní modlitbu církve: jednoroční cyklus a oba roky dvouletého cyklu pro liturgické doby).
 

 
České misálky
Přehled českých misálků, vydávaných pro lid od prvního kompletního českého překladu v roce 1891 až do roku 2008:
 
Překlad a poznámky - Prokop Baudyš, OSB:
Římský misál, Cyrilo-Metodějská knihtiskárna (V. Kotrba), Praha 1891.
Překlad a poznámky – Marian Schaler, OSB:
Římský misál, vydal Dr. A. Podlaha ve prospěch „Dědictví Svatojanského“, Praha 19251.
Římský misál, vydal Dr. A. Podlaha, Praha 19311 (úplné vydání).
Římský misál, Opatství Emauzské, Praha 19352.
Římský misál, Opatství Emauzské, Praha 19403 (toto i další vydání opakují text z roku 1935).
Římský misál, Bohuslav Rupp, Praha 19474.
Římský misál, Bohuslav Rupp, Praha (dotisk vydání z r. 1947 v roce 1949).
Římský misál, Česká katolická charita-Vyšehrad, Praha 19525.
Římský misál, Česká katolická charita, Praha 19536.
Římský misál, Česká katolická charita, Praha 19577.
Překlad a poznámkyAntonín Ludvík Stříž:
Římský misál, Dobré dílo, Stará Říše na Moravě 1914 (po 1. svazku vydávání přerušeno).
Římský misál, Exerciční dům v Hlučíně 1937 (neděle a několik svátků). 
Římský misál, Vyšehrad, Praha 1945 (úplné vydání).
Překlad a poznámky – Jan Dočekal a Bohumil Inneman:
Nové obřady Svatého týdne, Česká katolická charita, 1958.
Překlad a poznámkyZdeněk Švéda:
Římský misál na neděle a význačnější svátky, Křesťanská akademie, Řím 19571.
Římský misál na neděle a význačnější svátky, Křesťanská akademie, Řím 19602 (upravené a doplněné vydání).
Římský misál na neděle a význačnější svátky, Křesťanská akademie, Řím 1966.
Římský misál na neděle a význačnější svátky, Křesťanská akademie, Řím 1967.
Římský misál na neděle a význačnější svátky, Křesťanská akademie, Řím 1968 (nezměněný otisk 2., upraveného a doplněného vydání z roku 1960, s novým mešním řádem a s mešním kánonem).
Nedělní a sváteční misálek, Křesťanská akademie Řím, 19741.
Nedělní a sváteční misálek, Křesťanská akademie Řím, 19762.
Překlad a poznámkyČeská liturgická komise:
Český misál pro neděle a význačné dny liturgického roku, ČLK v ČKCH Praha, 19771.
Český misál pro neděle a význačné dny liturgického roku, ČLK v ČKCH Praha, 19802.
Český misál pro neděle a význačné dny liturgického roku, LI ve ZVONu Praha, 1995.
Misál na každý den liturgického roku, LI v KNA Kostelní Vydří, 20001.
Misál na každý den liturgického roku, LI v KNA Kostelní Vydří, 20032.
Misál na neděle a význačné dny liturgického roku, LK ČBK v KNA Kostelní Vydří, 2008.
 

 
Použité zkratky:
ČKCH – vydavatelství České katolické Charity, Praha.
ČLK – Česká liturgická komise, Praha.
KNA – Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří.
LI – Liturgický institut, Praha.
LK ČBK – Liturgická komise České biskupské konference, Praha.
MCM – Matice Cyrilometodějská, Olomouc.
ÚCN – Ústřední církevní nakladatelství, Praha.
ZVON – nakladatelství a vydavatelství ZVON, Praha.