* 1.8.1965; v metropolitní kapitule: 30.4.2017 -

 

ThDr. Jan Balík, Ph.D.

Poř. číslo 966.

Narodil se 1. 8. 1965 v Benešově u Prahy.

Vysvěcen na kněze 14. 12. 1991 v Praze.

Členem metropolitní kapituly: 30. 4. 2017 -                                    
      999.Balik     

Před příchodem do metropolitní kapituly: Po maturitě na gymnáziu v Benešově vykonával v letech 1984-1986 základní vojenskou službu. V letech 1986-1990 studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích, v roce 1991 na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a 14. 12. 1991 byl vysvěcen na kněze. V duchovní správě působil ve farnostech Praha-Lhotka (1902-1904), Praha-Kunratice (1992-2002) a Praha-Strašnice (2005-2011).

Vstoupil do společenství Fokolare a hlavní náplní jeho činnosti se stala pastorace mládeže. Od roku 1991 do roku 2002 vedl Arcidiecézní centrum pro mládež v pražské arcidiecézi a od roku 1993 Arcidiecézní centrum života mládeže Nazaret, které vzniklo na přání arcibiskupa Miloslava kard. Vlka v Praze- Kunraticích. Zároveň byl od roku 1994 tiskovým mluvčím, v letech 2001-2005 a 2011-2017 ředitelem Sekce pro mládež České biskupské konference.

Na Teologické fakultě v Košiciach, Katolícké univerzity v Ružomberku, se věnoval postgraduálnímu studiu pastorální teologie a získal titul ThLic. (2010) a ThDr., Ph.D. (2012). Konal přednášky na Inštitútu rodiny v Bratislavě, při Katolíckej univerzitě v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach (2012-2014) a v kurzech Celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (2012-2013).

V letech 2001-2005 a 2011-2017 byl šéfredaktorem časopisu o pastoraci mládeže Budoucnost církve a ředitelem Studijně formačního kurzu Sekce pro mládež ČBK. V roce 2005 se stal zakladatelem a členem tvůrčího týmu časopisu pro děvčata IN! a předsedou správní rady Nadačního fondu tohoto časopisu; jako popularizátor teologie těla sv. Jana Pavla II. uvedl na český trh z této oblasti základní dílo - soubor katechezí s názvem Teologie těla; je též autorem několika publikací pro mladé (např. Objevit tajemství růžence, Neboj se, jen věř!, Máš na víc) a o pastoraci mládeže (např. Na cestě s mladými, Jan Pavel II. v dialogu s mladými, Diecézní centra mládeže). Byl členem správní rady komunitního webu signály.cz (2011-2016), členem správní rady Asociace křesťanských spolků mládeže (2011), a členem revizní komise Tarzicius (2017). 

Jako člen základního týmu se podílel na přípravě: 1. Celostátního setkání mládeže na Velehradě (1993), Evropského setkání mládeže v Loretu (1995), Celostátního setkání animátorů v Třešti (1996), Světového dne mládeže v Paříži (1997), Celostátního setkání animátorů ve Světlé nad Sázavou (1998), 2. Celostátního setkání mládeže v Příbrami (1999), Světového dne mládeže v Římě (2000). Byl zodpovědný za organizaci (při světových setkáních za českou účast): 3. Celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou (2002), Světového dne mládeže v Torontu (2002), 4. Celostátního setkání animátorů (2003), Světového dne mládeže v Kolíně nad Rýnem (2005), 5. Celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou (2012), Světového dne mládeže v Rio de Janeiro (2013), Celostátního setkání animátorů (2014), Světového dne mládeže v Krakově (2016), 6. Celostátního setkání mládeže v Olomouci (2017).Pak pokračoval pod vedení kardinála Dominika Duky v přípravě kandidatury na světový den mládeže v Praze.

Člen metropolitní kapituly: Pražský arcibiskup Dominik kard. Duka ho 12. 4. 2017 jmenoval sídelním kanovníkem metropolitní kapituly a 30. 4. 2017 byl instalován jako „canonicus ecclesiastes et quartus Ioanneus“. Byl mu přidělen byt v kanovnickém domě na Hradčanském náměstí, čp. 63/9.

Další působení: Do 30. 9. 2017 pokračoval ve funkci ředitele Sekce pro mládež České biskupské konference a je autorem knihy S mladými ke Kristu. Stal se též prezidentem Arcidiecézní charity a Likvidace lepry. Od 1. 7. 2016 mu pražský arcibiskup svěřil funkci biskupského vikáře pro diakonii a od 6. 10. 2018 byl jmenován konzultorem vatikánského Dikasteria pro laiky, rodinu a život.

Od 17. ledna 2020 má pražská arcidiecéze dva generální vikáře. Pomocný biskup Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., se bude zaobírat kněžstvem, duchovním životem arcidiecéze, zdravotnictvím a posílením péče o farnosti. Mons. ThDr. Jan Balík, PhD., bude odpovídat za ekonomickou a hospodářskou činnost arcidiecéze a charitu.


Zvětšit orázek : Portrét