* 30.10.1969;  v metropolitní kapitule: 15.6.2010 -

 

ICLic. Mgr. Ondřej Pávek

Poř. číslo 961.

Narodil se 30. 10. 1969 v Praze.

Vysvěcen na kněze 22. 6. 1996 v Praze.

Členem metropolitní kapituly: 15. 6. 2010 -       

 
Pavek 

Před příchodem do metropolitní kapituly: Po dokončení základního teologického studia vykonával od 1. 7. 1995 do 30. 6. 1996 jáhenskou službu ve farnosti Praha-Kunratice a v arcidiecézním centru Nazaret. Kněžské svěcení přijal 22. 6. 1996 v pražské katedrále a od 1. 7. 1996 do 30. 6. 1998 byl ustanoven jako kaplan ve farnosti sv. Václava v Praze-Smíchově; od 1. 7. 1998 do 31. 8. 2001 spravoval tuto farnost jako administrátor, od 1. 9. 2001 do 30. 6. 2005 jako farář; zároveň byl od 1. 1. 2000 do 30. 6. 2005 rektorem kostela sv. Gabriela v Praze-Smíchově; od 1. 9. 2001 do 31. 3. 2002 byl sekretářem a od 1. 4. 2002 do 30. 6. 2005 vikářem II. pražského vikariátu. Od 4. 3. 2003 do 4. 3. 2008 byl členem kněžské rady.
Od 1. 7. 2005 do 30. 6. 2008 působil jako výpomocný duchovní ve farnosti sv. Františka z Assisi; pokračoval ve studiu kanonického práva a v roce 2008 dosáhl na Istituto di diritto canonico San Pio X, Venezia, akademického titulu licenciát v oboru kanonického práva.
Od 1. 7. 2008 do 31. 8. 2009 byl administrátorem a od 1. 9. 2009 se stal farářem farnosti při katedrále; od 1. 4. 2009 vikariátním sekretářem a v roce 2010 členem vikariátní rady I. pražského vikariátu.
Od 15. 7. 2003 do 15. 7. 2008 působil jako advokát a od 1. 10.2008 do 30. 6. 2009 jako defensor vinculi Interdiecézního církevního soudu v Praze; od 1. 7. 2009 se stal soudcem, promotorem iustitiae a notářem pro záležitosti kněží Metropolitního církevního soudu arcidiecéze pražské.

Člen metropolitní kapituly: Dne 19. 5. 2010 byl jmenován kanovníkem pražské metropolitní kapituly a 15. 6. 2010 instalován na místo canonicus ecclesiastes et quartus Ioanneus; 2012 canonicus ecclesiastes et primus Ioanneus. Dne 16. 5. 2013 byl zvolen a 19. 5. 2013 instalován jako děkan kapituly, s tím, že tuto službu začne vykonávat od 30. 6. 2013; 14. 6. 2016 ho kapitula opět zvolila děkanem na další funkční období. Bydlel na Hradčanském náměstí nejprve v čp. 58/14, později čp. 63/9.

Další působení: Dne 28. 7. 2010 byl jmenován jako penitenciář. V roce 2011 se opět stal členem kněžské rady pražského arcibiskupství.


 Zvětšit obrázek   >  Portrét.       Další.