* 16.2.1975;  v metropolitní kapitule:  5.2.2012 -

Tomáš Roule

Poř. číslo 963.

Narodil se 16. 2. 1975 v Příbrami.

Vysvěcen na kněze 22. 6. 2002 v Praze.

Členem metropolitní kapituly:  5. 2. 2012 -

 
963. T. Roule 

Před příchodem do metropolitní kapituly:  Po dokončení základního teologického studia byl od 19. 8. 2001 do 30. 6. 2002 ustanoven k jáhenské službě ve farnostech Stará Boleslav a Dřevčice. Od 1. 7. 2002 do 14. 5. 2004 kaplanoval v Roudnici nad Labem a excurrendo v okolních farnostech Černoušek, Hořín, Vrbno u Mělníka, Lužec nad Vltavou, Bechlín, Cítov u Mělníka, Račiněves a Nížebohy; zároveň byl od 1. 7. 2002 do 30. 6. 2004 administrátorem excurrendo farnosti Vlíněves. Potom se 15. 5. 2004 stal osobním sekretářem arcibiskupa.

Člen metropolitní kapituly: Pražský arcibiskup ho 15. 1. 2012 jmenoval kanovníkem metropolitní kapituly, 5. 2. 2012 byl instalován jako canonicus ecclesiastes et Joanneus III.
Další působení: Také jako kanovník pokračoval ve službě osobního sekretáře pražského arcibiskupa.
 
Zvětšit obrázek.  >>>  Portrét.