* 29.5.1887; v metropolitní kapitule: 6.11.1932 - 25.8.1970; + 25.8.1970

ThDr. Jaroslav Kulač
Poř. číslo 932.

Narodil se 29. 5. 1887 v Ratenicích.
Vysvěcen na kněze 24. 2. 1912 v Římě.
Členem metropolitní kapituly: 6. 11. 1932 - 25. 8. 1970.
Zemřel 25. 8. 1970 v Šestajovicích.
Pohřben 28. 8. 1970 na hřbitově v Ratenicích.

 
932. Jaroslav Kulač 

Před příchodem do metropolitní kapituly: Po dokončení studia v Římě na Univerzitě Kongregace de Propaganda fide byl prohlášen doktorem teologie a 24. 2. 1912 přijal kněžské svěcení v kostele České papežské koleje (na Via Sistina). Od 1. 9. 1912 do 9. 10. 1916 působil jako kaplan v Kolíně; 10. 10. 1916 - 31. 8. 1919 ve vojenské duchovní správě; po válce se vrátil do Kolína od 1. 9. 1919 jako kaplan, od 26. 2 1929 administrátor a od 1. 7. 1929 děkan. V roce 1921 obdržel synodálie, 1928 nostrifikoval římský doktorát; od 1. 8. 1930 byl sekretářem kolínského vikariátu.

Člen metropolitní kapituly: V roce 1932 se stal metropolitním kanovníkem, 6. 11. 1932 instalován jako canonicus ecclesiastes et Joanneus IV.; 1933 canonicus cantor; 12. 7. 1947 canonicus senior. Bydlel na náměstí Petra Parléře čp. 36.

Další působení: Od 1. 2. 1933 byl jmenován radou arcibiskupské konsistoře; téhož roku členem rady pro správu všeho církevního majetku v arcidiecézi; arcidiecézním ředitelem misijního svazu duchovenstva; 1934 prosynodálním soudcem; téhož roku ordinariátním komisařem při zkouškách z vyšší exegeze Starého i Nového zákona na teologické fakultě; 1936 ordinariátním komisařem při gymnáziu v Českém Brodě a při reálném gymnáziu v Kolíně; od 1. 2. 1939 arcibiskupským vikářem Líbeznickým; téhož roku prosynodálním examinátorem a členem sboru pověřenců pro správu majetku velkého i malého arcibiskupského semináře; byl také ordinariátním komisařem dívčího akademického gymnázia v Praze II. a reálného gymnázia v Kralupech nad Vltavou; byl ředitelem Díla Šíření víry a moderátor arcidiecézní rady Jednoty duchovenstva pro misie. Od 1. 9. 1940 do 15. 11. 1946 byl kancléřem arcibiskupství.
Přeložil z italštiny knihy: Giuseppe Ricciotti „Život Ježíše Krista" a Don A. Cojazzi „Pier Giorgio Frassati". Připravil k tisku mariánské promluvy „Květen ve Fatimě" a „Květen v Lurdech". Vydal vzpomínky na oběť nacistické persekuce „Marcel, student-ministrant" a „Průvodce Římem".
V souvislosti s tehdejšími státními zákroky proti významnějším představitelům katolické církve byl v létě 1950 zatčen a 2. 12. 1950 odsouzen na 17 let do vězení. Po propuštění v roce 1960 žil u příbuzných v Šestajovicích, čp. 29, se zákazem kněžského působení. K jeho rehabilitaci zvláštním senátem Městského soudu v Praze došlo 18. 6. 1969.
Zemřel 25. 8. 1970 v Šestajovicích a 28. 8. 1970 byl pohřben na hřbitově v Ratenicích. Na náhrobku je nápis: "J. M. Msgre ThDr. Jaroslav Kulač, + 25. VIII. 1970 stár 83 r."


 

Náhrobek.  Zvetšit obrázek. 
 932. Kulač j

Portrét.

Náhrobek.