Vytisknout
Internetová jazyková příručka  -   Příručka má dvě části – slovníkovou a výkladovou.Východiskem pro jednotlivé výklady byla Pravidla českého pravopisu a současné mluvnice. Na rozdíl od nich jsou některé výklady v internetové příručce podrobnější, ucelenější a zpřesňující (jde o psaní velkých písmen, interpunkci, shodu přísudku s podmětem, skloňování osobních a zeměpisných jmen, o konkurenci přídavných jmen na -ní/-ový-ivní atp.). Některé informace byly čerpány ze speciálních jazykových příruček, z odborných časopiseckých studií, z českých státních norem i z databáze jazykové poradny. Ve výkladech se uvádějí i rozpory v údajích, které jednotlivé jazykové příručky přinášejí, nebo rozdíly mezi kodifikací a spisovným územ. V takových případech je připojen hodnotící komentář a řešení, která doporučujeme. Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR.
Správně česky - nechybujte,cz: slovník současné češtiny, slovník českých synonym, pravidla českého pravopisu, gramatika češtiny, nástroje (pro doplnění diakritických znamének).
Pravidla českého pravopisu  -  obsahují 34.846 českých slov a 3,230.785 slovních tvarů; správné psaní zkratek, písmen i - y - ě, akademických titulů atd.