Vytisknout

Knihopis - digital  -  záznamy všech titulů starých tisků, které byly popsány v Knihopise českých a slovenských tisku od doby nejstarší až do konce XVIII. století (edd. Z. Tobolka a F. Horák, Komise pro knihopisný soupis českých a slovenských tisků, Praha 1925-1967).

Gesamtkatalog der Wiegendrucke  -  Die Datenbank Gesamtkatalog der Wiegendrucke begleitet die Druck­ausgabe des Gesamt­katalogs der Wiegen­drucke (GW), der in alpha­be­tischer Form sämt­liche Drucke des 15. Jahr­hunderts verzeich­net. Seit 1925 erscheint er im Hierse­mann Verlag. Bisher liegen elf Bände vor, die die Artikel „Abbey of the Holy Ghost“ bis „Hord, Jobst“ enthalten.

Souborný katalog ČR  -  Souborný katalog ČR obsahuje záznamy českých a zahraničních tištěných monografií a speciálních dokumentů a seriálů dostupných v přispívajících knihovnách České republiky.

Souborné katalogy v ČR  -  Odkazy na souborné odkazy institucí v ČR.

Knihovny v systému firmy LANius  -  katalogy knihoven používajících knihovní systém firmy LANius.

Centrální katalog UK  -  Centrální katalog Univerzity Karlovy.

 
Přístup ke katalogům knihoven:
 
Knihovna Národního muzea Praha - staré tisky a rukopisy.
 
Knihovna Národního muzea Praha - knihy od roku 2002 a postupně přibývají starší.
 
Katalogy a databáze NM Praha - všechna oddělení.
 
Knihovna Památníku národního písemnictví - Katalog.
 
Archiv Památníku národního písemnictví (složky podle autorů).
 
Katalog Biskupské knihovny Hradec Králové.