Vytisknout

Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon -  Das Biographisch-Bibilographische Kirchenlexikon bietet: umfassenden Zugriff auf personenbezogene Informationen aus den Bereichen der Theologie, Geschichte, Literatur, Musik, Malerei, Pädagogik und Philosophie; transparente und doch ausführliche Darstellung der Lebenswege aller verzeichneten Personen; übersichtliche Darstellung der Entwicklung ihrer Arbeit mit Würdigung; lückenlose Informationen über wichtige, auch längst vergessene Theologen und Forschende in den Bereichen der Theologie und ihrer verwandten Wissenschaften; vollständige Bibliographie aller Hauptwerke der verzeichneten Personen; umfangreiche Auswahl relevanter Sekundärliteratur zur weiterführenden Forschung.

Slovník české literatury po roce 1945 Slovník obsahuje více než tisíc hesel českých spisovatelů a literárních časopisů z období 1945–2000. Vychází z knižního Slovníku českých spisovatelů, který vznikl v devadesátých letech v Ústavu pro českou literaturu AV ČR.
Biografický archiv Veřejně přístupná podoba databáze (elektronická databáze CLO) obsahuje základní biografické údaje jednotlivých osobností českého literárního života, tj. preferovanou formu jména, popř. typ jména, další užívané podoby jména (včetně pseudonymů, šifer, rodných a jiných jmen), data a místa narození a úmrtí (s údajem o ověření, popř. s poznámkou o rozcházejících se údajích), informace o vědeckém, profesním a publikačním zaměření daných osobností a případnou upřesňující poznámku. V souladu s příslušnými právními předpisy akceptujeme vůli jednotlivých osobností určitá data nezveřejňovat.
Retrospektivní bibliografie české literatury 1775-1945  -  Největší oborové bibliografie v ČR - původní lístková kartotéka obsahuje cca 1,75 milionu excerpt o článcích a textech z oboru české a světové literatury a příbuzných disciplín (divadlo, historie, žurnalistika aj.) v periodickém tisku vycházejícím v daném období v českých zemích v češtině i němčině.