Vytisknout

* 24.11.1904; v metropolitní kapitule: 3.3.1951 - 1.10.1972; + 1.10.1972

ThDr. h. c. Antonín Stehlík
Poř. číslo 936.

Narodil se 24. 11. 1904 v Praze.
Vysvěcen na kněze 16. 6. 1935 v Praze.
Členem metropolitní kapituly: 3. 3. 1951 - 1. 10. 1972.
Zemřel 1. 10. 1972 v Praze.
Pohřben 6. 10 1972 na hřbitově u sv. Markéty v Břevnově.

 
936. A. Stehlík1 

Před příchodem do metropolitní kapituly: Kněžské svěcení přijal 16. 6. 1935 v Praze. Od 1. 7. 1935 do 28. 2. 1937 byl druhým kaplanem v Rokycanech a od 1. 8. 1936 do 28. 2. 1937 excurrendo administrátorem farnosti Osek; od 1. 3. 1937 do 31. 12. 1942 prvním kaplanem, od 1. 1. 1943 do 30. 6. 1947 interkalárním administrátorem a od 1. 7. 1947 do 14. 2. 1951 farářem u sv. Antonína v Praze-Holešovicích. V roce 1949 mu byly uděleny synodalie.

Člen metropolitní kapituly: Dne 15. 2. 1951 byl jmenován kanovníkem pražské metropolitní kapituly a 3. 3. 1951 instalován jako canonicus ecclesiastes et secundus Ioanneus; 23. 4. 1955 scholastik; bulou papeže Pavla VI. byl jmenován a 12. 6. 1965 instalován na místo probošta kapituly. Bydlel v arcibiskupském paláci na Hradčanském náměstí, čp. 56/16.

Další působení: V roce 1951 byl jmenován skutečným konsistorním radou a prosynodálním examinátorem. Od 8. 3. 1951 do 11. 3. 1965 byl kapitulním vikářem pražské arcidiecéze. Od 16. 9. 1966 do 6. 4. 1968 byl excurrendo administrátorem u sv. Antonína v Praze-Holešovicích.
V roce 1955 mu prezident republiky udělil Řád republiky; v roce 1960 mu Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze se sídlem v Litoměřicích udělila titul ThDr. h.c.
Zemřel 1. 10. 1972 a byl pohřben 6. 10. 1972 do kapitulní hrobky na hřbitově sv. Markéty v Praze-Břevnově. Na hrobě je nápis: „Prelát ThDr. h.c. Antonín Stehlík, probošt v. v. metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, dlouholetý kapitulní vikář pražské arcidiecéze, *24. 11. 1904 +1. 10. 1972".


 

Náhrobek.  Zvětšit obrázek. 
 936. Stehlík -hrob

Portrét.

Náhrobek.