Vytisknout

* 11.11.1861; v metropolitní kapitule: 13.4.1904 - 19.10.1927; + 19.10.1927

ThDr. Karel Schuster
Poř. číslo 914.

Narodil se 11. 11. 1861 v Bystřici pod Pernštejnem.
Vysvěcen na kněze 5. 7. 1887 v Praze.
Členem metropolitní kapituly: 13. 4. 1904 - 19. 10. 1927.
Zemřel 19. 10. 1927 v Praze.
Pohřben na hřbitově v Bystřici pod Pernštejnem.

 
 914.schuster1

Před příchodem do metropolitní kapituly: Kaplanem ve farnosti Neustadtl (Stráž u Tachova) až do 15. 8. 1888, potom kaplanem v Čelákovicích do 28. 2. 1890, katechetou v Příbrami do 31. 7. 1895. 1. 8. 1895 se stal farářem farnosti Wusleben (Bohuslav). 1. 9. 1899 byl jmenován profesorem c. a k. vojenské školy v Praze, kde vyučoval náboženství, češtinu, botaniku, mineralogii a geologii; tyto přírodní nauky přednášel také na pražské německé universitě. V roce 1902 dosáhl doktorátu theologie.

Člen metropolitní kapituly: 22. 9. 1903 byl zvolen a 13. 3. 1904 instalován jako kanovník pražské metropolitní kapituly pro cathedra germanica, 16. 10. 1907 decanus ad s. Apollinarem, 9. 10. 1911 canonicus senior, 1911 canonicus cantor, od roku 1921 praelatus archidiaconus.

Další činnost: 13. 4. 1904 se stal radou arcibiskupské konsistoře a 20. 6. 1904 radou arcibiskupského soudu pro manželské záležitosti. Od roku 1919 působil jako viceoficiál a 1922 oficiál arcibiskupského církevního soudu. V roce 1920 byl ustanoven superiorem milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Byl také postulátorem v kanonizačním procesu převorky karmelitek, Matky Elekty. Učinil mnohé odkazy na zbožné účely, zejména pro českou papežskou kolej „Nepomucenum" v Římě.
1908 decoratus honoraria cruce „Pro Ecclesia et Pontifice" za zásluhy získané v katolických spolcích, papež Benedikt XV. mu v roce 1918 udělil titul Antistes Urbanus et Domus Pontificalis praesul a v roce1921 Protonotarius Apostolicus ad in star participantium.
Kromě své rodné češtiny mluvil také německy, italsky, francouzsky a anglicky. Mnoho užitečných článků psaných v těchto řečech překládal a postaral se o jejich zveřejnění v českých časopisech. V době, kdy se věnoval botanice, napsal řadu pojednání o tom, co se jemu podařilo objevit - zejména: „De situ nuclei in cella", „De numero nucleorum in cella", „Physiologia diatomacearum", „Influxus narcoticarum substantiarum in plantas" a další.
Zemřel 19. 10. 1927 po dlouhotrvající a bolestivé nemoci. Pohřeb se konal 21. 10. 1927, z domu čp. 62 na Hradčanském náměstí kde bydlel, a po rekviem v kostele Všech svatých byl převezen autem a pohřben na hřbitově v Bystřici pod Pernštejnem.

Další informace o něm:
Dr. Antonín Podlaha, Series praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. X, Pragae 1912, str. 376-377;
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum secundum ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XVII, Pragae 1925, str. 36-37, Tab. X;
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum tertium ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XXI, Pragae 1928, str. 39-40;
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum quartum ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XXV, Pragae 1931, str. 75.


 

Náhrobek.    Zvětšit obrázek.
914. Karel Schuster   

Portrét.

Náhrobek.