Vytisknout

* 22.6.1860; v metropolitní kapitule: 20.11.1904 - 9.6.1926; + 9.6.1926

X Georg Glosauer
Poř. číslo 916.

Narodil se 22. 6. 1860 v městě Schweissing (Svojšín).
Vysvěcen na kněze 15. 7. 1884 v Praze.
Členem metropolitní kapituly: 20. 11. 1904 - 9. 6. 1926.
Biskup: ep. tit. Hermopolitanus et auxiliaris Pragensis - 8. 9. 1917.
Zemřel 9. 6. 1926 ve Welchau (Velichov u Žatce).
Pohřben na hřbitově ve Schweisingu (Svojšíně).

 
916.glosauer1
 

Před příchodem do metropolitní kapituly: Od 7. 8. 1884 do 14. 4. 1890 byl kaplanem v Kladrubech u Stříbra a od 1. 6. 1889 po čtyři měsíce také administrátorem farnosti Zámek Kladruby; od 19. 12. 1884 do 15. 9. 1889 zároveň vojenským kaplanem v záloze. Od 14. 4. 1889 po čtyři měsíce interkalárním administrátorem a pak až do 25. 1. 1892 farářem v Purschau (Pořejov). Potom až do 20. 11. 1904 farářem v městě Haid (Bor u Tachova); od srpna 1898 do 25. 2. 1901 zároveň sekretářem, potom 1. 5. 1902 administrátorem a až do 25. 11. 1904 vikářem vikariátu Bor u Tachova; od 17. 4. 1901 do 20. 11. 1904 též c. k. školním radou pro okres Tachov.

Člen metropolitní kapituly: 6. 8. 1904 byl zvolen a 20. 11. 1904 instalován jako kanovník pražské metropolitní kapituly pro cathedra germanica, 19. 8. 1913 decanus ad s. Apollinarem, 21. 11. 1916 canonicus senior.

Další působení: Od 5. 12. 1904 byl mimořádným zpovědníkem sester křesťanské lásky ve Veltrusích, od 31. 12. 1904 radou arcibiskupské konsistoře, od 20. 6. 1907 prosynodálním examinátorem, od 23. 2. 1909 člen konsilia „a Vigilantia", od 9. 6. 1909 ředitelem společnosti pro ustavičné klanění Nejsv. svátosti a pro zajišťování parament chudým kostelům. Od 15. 3. 1910 byl zástupcem arcibiskupa v direktoriu jednoty sv. Anny a školských sester od sv. Kříže v Praze IV, od 22. 1. 1910 arcib. komisařem při zkouškách z pastorálky a sociologie na německé theologické fakultě, od 19. 6. 1911 arcidiecézním ředitelem díla šíření víry, od 4. 10. 1911 arcib. komisařem pro reálky na Starém Městě a Malé Straně v Praze, od 3. 2. 1912 arcidiecézním předsedou společnosti katolických dělníků, od 5. 2. 1914 arciknězem loketského archipresbyterátu, od 26. 7. 1916 členem examinatoria pro aprobaci učitelů k náhradnímu vyučování náboženství. Bullou Benedikta XV. byl 7. 7. 1917 jmenován jako episcopus titularis Hermopolitanus (Hermopolis Maioris, dnes: dioec. Mynia) et auxiliaris Pragensis a 8. 9. 1917 přijal v pražské katedrále biskupské svěcení. Každoročně konal v mnoha vikariátech generální vizitaci a přitom, také v Praze, uděloval svátost biřmování. 29. 6. 1919 uděloval v pražské katedrále kněžské svěcení. Byl činný v katolických spolcích, zejména v organizaci „Volksgund der Katholiken in der ČSR", které od roku 1924 předsedal. Byl horlivý a zbožný, účinně pracoval ve prospěch církve a jako předseda jednoty pro zajišťování parament chudým kostelům mnohým velmi pomohl.
Vydal: „Manna, Katholisches Gebet- und Gesangbuch für Böhmen" v Praze 1912.
V srpnu 1917 byl dekorován ordine coronae ferreae III. cl.
Zemřel 9. 6. 1926 v hospici pro nevyléčitelně nemocné ve Welchau (Velichov u Žatce), po dlouhé nemoci trvající od 3. 5. 1925, kdy byl po májovém kázání v pražském kostele sv. Klementa raněn mrtvicí; pohřben byl 14. 6. 1926 ve svém rodném Schweissingu (Svojšín). „Hier ruht in Gott der hocherwürdigste Herr Monsignore Georg Glosauer, Bischof von Hermopolis u. Weihbischof von Pag. Can Custos d. Domkirche b. St. Veit, erzb.wirkl. Konsistorialrat, erzb. Orinariatskommisär etc. Er ist am 22. Juni 1860 i. Schweissing geboren und starb am 9. Juni 1926. R.i.P.“

Další informace o něm:
Dr. Antonín Podlaha, Series praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. X, Pragae 1912, str. 382-383;
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum primum ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XV, Pragae 1916, str. 39-40.
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum secundum ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XVII, Pragae 1925, str. 38.
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum tertium ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XXI, Pragae 1928, str. 44.
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum quartum ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XXV, Pragae 1931, str. 86.


 

Náhrobek.   Zvětšit obrázek. 
 916. Glosauer1  

Portrét.

Náhrobek.