Vytisknout
Papežské dokumenty vydané od roku 1902 až do současnosti: Encykliky, Apoštolské konstituce, Apoštolské adhortace, Apoštolské listy, Motu propria, Dopisy, …

Leo PP. XIII

Pius PP. X

Benedictus PP. XV

Pius PP. XI

Pius PP. XII

Ioannes PP. XXIII

Paulus PP. VI

Ioannes Paulus PP. I

Ioannes Paulus PP. II

Benedictus PP. XVI

Franciscus PP.