* 25.12.1915; v metropolitní kapitule: 1.11.1973 - 30.1.2007; + 30.1.2007

Václav Kořínek
Poř. číslo 943.

Narodil se 25. 12. 1915 v Blovicích u Plzně.
Vysvěcen na kněze 29. 6. 1940 v Praze.
Členem metropolitní kapituly: 20. 12. 1973 - 30. 1. 2007.
Zemřel 30. 1. 2007 v Blovicích, čp. 158.
Pohřben 10. 2. 2007 na hřbitově v Blovicích.

 
943. Kořínek 

Před příchodem do metropolitní kapituly: Po uzavření všech vysokých škol včetně Karlovy Univerzity dokončil studium teologie na Institutum theologicum Archidioecesis Pragensis v Dolních Břežanech a 29. 6. 1940 byl v Praze vysvěcen na kněze. Od 1. 8. 1940 do 31. 3. 1942 byl kaplanem farnosti Sedlčany; od 1. 4. 1942 do 30. 9. 1953 kaplanem u sv. Václava v Praze-Smíchově a od 15. 5. 1951 do 30. 9. 1953 též administrátorem excurrendo farnosti Praha 5 - Zlíchov; od 1. 10. 1953 do 30. 11. 1959 farářem v Praze - Podolí; od 1. 12. 1959 do 31. 10.1973 administrátorem farnosti Praha - Nusle.
V roce 1947 dostal synodalie, v roce 1948 konsistorní pochvalu, v roce 1952 expositorium canonicale; v roce 1955 byl jmenován arcibiskupským notářem, v roce 1957 vikářem 2. pražského vikariátu, od 27. 3. 1957 do 1. 11. 1973 nesídelním kanovníkem královské kolegiátní kapituly na hradě Karlštejně; 9. 7. 1965 čestným konsistorním radou a 23. 12. 1965 osobním děkanem, 14. 2. 1965 členem liturgické komise, 13. 2. 1967 členem disciplinární komise Consilium a vigilantia, v roce 1972 prosynodálním soudcem metropolitního církevního tribunálu v Praze.

Člen metropolitní kapituly: Dne 1. 11. 1973 byl jmenován kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta a 20. 12. 1973 instalován jako canonicus ecclesiastes et tertius Ioanneus; od 18. 1. 1984 do 30. 6. 1995 byl penitenciářem; 1. 5. 1987 byl jmenován a 13. 6. 1987 instalován na místo praelatus scholasticus. Bydlel v kanovnickém domě na Hradčanském náměstí, čp. 63/9.

Další působení: Od 1. 6. 1973 se stal defensorem vinculi metropolitního církevního tribunálu v Praze. Od 1. 11. 1973 do 30. 6. 1995 byl farářem při svatovítské katedrále v Praze; od 1. 7. 1995 do 30. 6. 2001 rektorem kostela sv. Benedikta na Hradčanském náměstí v Praze. Od 5. 5. 1980 se stal stavebním referentem konsistoře pro údržby a opravy církevních objektů v arcidiecézi.
Zemřel 30. 1. 2007 v Blovicích a 10. 2. 2007 byl podle jeho přání pohřben na tamním hřbitově. Na náhrobku je nápis: „P. Václav Kořínek - Metropolitní kanovník a farář v katedrále sv. Víta v Praze - Blovický rodák - *25.12.1915 +30.1.2007".


 

Náhrobek.  Zvětšit obrázek. 
 943.korinek

Portrét.

Náhrobek.