* 1.10.1833;  v metropolitní kapitule: 17.5.1874  -  8.6.1903; + 8.6.1903

 

ThDr. František Seraf. Hrádek
Pořad. číslo  899.
 
Narodil se 1. 10. 1833 v Neveklově.
Vysvěcen na kněze 2. 8. 1857 v Praze.
Členem metropolitní kapituly: 17. 5. 1874 - 08. 06. 1903.
Zemřel 8. 6. 1903.
Pohřben na hřbitově sv.Markéty v Praze 6 - Břevnově.

 
 899.Hradek1

Před příchodem do metropolitní kapituly: Nejprve působil v letech 1857-1858 jako kooperator v Kladně, od roku 1858 adiunctus facultatis theologicae Pragensis. Od 20. 5. 1860 zastupující katecheta na gymnasiu na Starém Městě Pražském, od 17. 1. 1861 tamtéž definitivně. Od 31. 11. 1862 byl vicerektorem v semináři. 19. 7. 1866 se stal doktorem theologie a 1. 12. 1866 docentem pastýřského bohosloví. Od 1868 byl jmenován jako prosynodalis examinator. 1869 commissarius ordinarius et examinator in theol. morali et pastorali, 1870 děkan kolegia doktorů theologie.

Člen metropolitní kapituly: 1. 5. 1874 zvolen za kanovníka, 17. 5. 1874 instalován. 13. 11. 1883 decanus ad s. Apollinarem. 15. 1. 1890 canonicus senior, 21. 8.1890 canonicus cantor, 21. 4. 1891canonicus custos, 2. 9. 1891 praelatus scholasticus, 22. 10. 1891 praelatus archidiaconus. 24. 10. 1898 ho kapitula zvolila děkanem.

 Další působení: 6. 8. 1874 konsistorní rada, 16. 6. 1884 kancléř arcibiskupské konsistoře; 25. 11. 1891 generální vikář a officiál arcibiskupa Františka de Paula Schönborna. Štědře podporoval všechny církevní a vlastenecké podniky. 
25. 4. 1892 mu papež Lev XII. udělil titul protonotarius apostolicus ad instar participantium. 2. 12. 1898 byl jmenován commendator c. r. ordinis Francisci Josephi cum stella.
Zemřel 8. 6. 1903; byl pohřben na hřbitově u sv. Markéty v Břevnově, na náhrobku má nápis: „Vys. důst. pan Msgre Dr. Frant. Hrádek, metrop. kapit. děkan u sv. Víta na Hradě Pražském, apošt. protonotář a prelát království českého. Nar. 1. října 1833 v Neveklově, zemřel 8. června 1903 v Praze. Pán Bůh mu dej radost věčnou!"
Další informace o něm:
Kalendář duchovenstva českoslovanského na rok 1893;
Dr. Josef Tumpach in ČKD, 1903, 353;
Dr. Antonín Podlaha, Series praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. X, Pragae 1912, str. 348.349;
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum primum ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XV, Pragae 1916, str. 35;
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum quartum ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XXV, Pragae 1931, str. 56,tab. XII.59.
Český slovník bohovědný V (1931), 78.

 

Náhrobek.   Zvětšit obrázek.
 899. Hrádek - hrob  

Portrét.

Náhrobek.