* 1.11.1840;  v metropolitní kapitule: 14.12.1890 - 5.4.1918;  + 5.4.1918

X František Xav. Brusák
Poř. číslo 905.
 
Narodil se 1. 11. 1840 v obci Ohaveč (u Jičína).
Vysvěcen na kněze 25. 7. 1868 v Praze.
Členem metropolitní kapituly: 14. 12. 1890 - 5. 4. 1918.
Biskup: ep. tit. Acmoniensis et auxiliaris Pragensis - 17. 5. 1908.
Zemřel 5.4. 1918.
Pohřben na hřbitově u sv. Markéty v Praze 6 - Břevnově.
 
 905. František Xav. Brusák

Před příchodem do metropolitní kapituly: Od 25. 9. 1868 do 10. 5. 1870 kaplanem v Příbrami, 11. 5. 1870 - 31. 8. 1882 kaplanem u sv. Jindřicha v Praze, potom až do 30. 4. 1884 u sv. Štěpána. Od 1. 5. 1884 do 31. 7. 1888 byl spirituálem pražského arcibiskupského semináře, potom až do 31. 12. 1890 jeho rektorem.

Člen metropolitní kapituly: 23. 10. 1890 byl zvolen do kapituly pro cathedra bohemica, 14. 12. 1890 instalován. 2. 9. 1891 decanus ad a. Apollinarem, 4. 9. 1897 canonicus senior, 24. 10. 1898 canonicus cantor, Od roku 1907 děkan kapituly. 

Další působení: 8. 1. 1891 rada arcibiskupské konsistoře. Od 22. 11. 1898 až do roku 1907 generální vikář. 17. 5. 1908 byl vysvěcen jako episcopus Acmoniensis et auxiliaris Pragensis. 
V roce 1910 byl dekorován jako commendator c. r. ordinis Francisci Josephi cum stella. 
V letech 1905-1907 nechal na vlastní náklady vyzdobit Valdštejnskou kapli katedrály malbami Zikmunda Rudla. 13. 10. 1908 založil fundaci 24.000 Kor. pro chudé na kapitulních panstvích. Byl též štědrým dobrodincem kostelů.
Zemřel 5. 4. 1918 po dlouhé nemoci, kterou s křesťanskou trpělivostí statečně snášel. Byl pohřben na hřbitově u sv. Markéty v Břevnově, na náhrobku má nápis: „J. M. nejd. p. František Brusák, světící biskup a kapitolní děkan u sv. Víta v Praze. Zemřel 5. dubna 1918 v 78. roce věku svého. A jeho sestra Anna, soukromnice z Ohávče u Jičína. Odpočinutí věčné dej jim, ó Pane, a světlo věčné ať jim svítí!"
 
Další informace o něm:
Dr. Antonín Podlaha, Series praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. X, Pragae 1912, str. 356-357;
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum primum ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XV, Pragae 1916, str. 36.
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum secundum ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XVII, Pragae 1925, str. 17-18.
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum quartum ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XXV, Pragae 1931, str. 64.65.
Český slovník bohovědný II (1916), 527.

 Obrázek znaku se nepodařilo sehnat - popis jeho znaku: V červeném štítě zlatý jetelový trojlist. Za štítem procesní kříž provázený vpravo mitrou a vlevo dovnitř obrácenou berlou. Vše převýšeno zeleným biskupským kloboukem.

 

Náhrobek.    Zvětšit obrázek. 
 905. Brusák - hrob  

Portrét.

Náhrobek.