* 19.11.1847;  v metropolitní kapitule: 1.5.1892 - 18.9.1913;  + 18.9.1913

 
ThDr. Jan Křtit. Marek
Poř. číslo 909.
 
Narodil se 19. 11. 1847 v Týnci nad Labem.
Vysvěcen na kněze 13. 7. 1873 v Praze.
Členem metropolitní kapituly: 1. 5. 1892 - 18. 9. 1913.
Zemřel 18. 9. 1913 v Praze.
Pohřben na hřbitově u sv. Matěje v Praze 6 - Dejvicích.

 

 909. Jan Křtit. Marek

Před příchodem do metropolitní kapituly: Do září 1874 byl kaplanem v Litni, do prosince 1876 v Kouřimi. Potom působil až do prosince 1881 jako adiunctus theol. facultatis Pragensis. 12. 1. 1882 získal titul ThDr. a pražská univerzita mu přidělila stipendium k cestování po Itálii a jižním Německu. V zimním semestru 1882-1883 byl zastupujícím profesorem biblistiky na pražské theol. fakultě. V letním semestru 1883 byl zastupujícím katechetou na občan. škole na Smíchově a od roku 1883 profesorem náboženství na vyšším gymnáziu ve Slaném.

Člen metropolitní kapituly: 20. 3. 1892 dostal od císaře jmenování jako canonicus regius II. pro cathedra bohemica v metrop. kostele sv. Víta a 1. 5.1892 byl instalován. V roce 1903 canonicus senior, 1904 canonicus cantor, 1906 canonicus custos, 1907 praelatus scholasticus.

Další činnost: 14. 5. 1892 rada arcibiskupské konsistoře.
Spisy: Obrázky z přírodopisu biblického. (Devátá výr. zpráva obec. vyšš. gymn. ve Slaném 1889.) Druhá řada. (Devátá výr. zpráva obec. vyšš. gymn. ve Slaném 1890.) Třetí řada. (Devátá výr. zpráva obec. vyšš. gymn. ve Slaném 1891.); Dějinný nákres otázky o inspiraci Písem sv. (Časop. katol. duchov. 1883.); Novozákonní text Písma sv. (Časop. katol. duchov. 1883.); Apokryfy Nového zákona (Časop. katol. duchov. 1885.); Chronologia hlavních dob života sv. Pavla. (Časop. katol. duchov. 1885.)
Zemřel 18. 9. 1913 a byl pohřben 20. 9. na hřbitově u sv. Matěje v Šárce; na jeho náhrobku, ozdobeném mramorovým kruhem s vytesanou trním korunovanou hlavou Krista, je na tabulce napsáno: „Zde v Pánu odpočívá Dr. Jan Marek, kanovník u sv. Víta, + 18. 9. 1913. Odpočívej v pokoji."
 
Další informace o něm:
Dr. Antonín Podlaha, Series praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. X, Pragae 1912, str. 362-363;
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum primum ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XV, Pragae 1916, str. 37.
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum quartum ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XXV, Pragae 1931, str. 69.71.

Náhrobek.  Zvětšit obrázek. 
 909.marek hrob1

Portrét.

Náhrobek.