* 12.8.1847;  v metropolitní kapitule: 28.3.1897 - 8.10.1911;  + 8.10.1911

Josef Binder
Poř. číslo 910.
 
Narodil se 12. 8. 1847 v městečku Schamers (Číměř u Jindřichova Hradce).
Vysvěcen na kněze 14. 7. 1872 v Praze. 
Členem metropolitní kapituly: 28. 3. 1897 - 8. 10. 1911. 
Zemřel 8. 10. 1911 v Praze. 
Pohřben na hřbitově u sv. Markéty v Břevnově.
 
910. Josef Binder 

Před příchodem do metropolitní kapituly: 1. 10. 1872 - 13. 9. 1873 kooperátor v Dreihacken (Tři sekery), 16. 9. 1873 - 15. 4. 1875 střídavě jako kooperátor  nebo administrátor v Lanz (Lomnice), 16. 4. 1875 - 31. 12. 1875 administrátor a 1. 1, 1876 - 31. 8. 1882 farář v Aši. V září a v říjnu 1892 byl kooperátorem farnosti u Svatého Ducha v Praze. Od 1. 11. 1892 do 27. 3. 1897 byl vicerektorem arcibiskupského kněžského semináře v Praze.

Člen metropolitní kapituly: 22. 12. 1896 byl zvolen a císařem jmenován jako canonicus regius pro cathedra germanica v metrop. kostele sv. Víta a 28. 3. 1897 byl instalován, v roce 1904 canonicus senior, 1906 canonicus cantor, 1907 canonicus custos.

Další činnost: 7. 4. 1897 rada arcibiskupské konsistoře. Napsal: Heimatskunde des Markets Schamers in Böhmen (Prag 1908). Byl velkým dobrodincem rodného města Schamers (Číměř) a doupovského (Duppau) gymnázia. 
1905 praelatus suae Sanctitatis domesticus.
Zemřel 8. 10.1911 po dlouhé těžké nemoci, kterou snášel s křesťanskou trpělivostí. Pohřben byl na hřbitově u sv. Markéty v Břevnově a na jeho náhrobku je nápis: „Hier ruht Praelat Josef Binder, Kanonikus-Custos des a. g. Metropolitankapitels bei St. Veit in Prag, f. e. Konsistorialrat etc. geb. am 12. 8. 1847, gest. am 8. 10. 1911." - Dnes jsou v tomto hrobě pohřbeni také další svatovítští kanovníci: Prof. ThDr. František Kotalík a P. Karel Riant.
 
Další informace o něm:
Dr. Antonín Podlaha, Series praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. X, Pragae 1912, str. 363-365;
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum quartum ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XXV, Pragae 1931, str. 69.72.

 

Náhrobek. Zvětšit obrázek. 
 910.binder hrob1

Portrét.

Náhrobek.