* 9.9.1861; v metropolitní kapitule: 9.4.1899 - 2.3.1921; + 2.3.1921

 
Wenzel Manlik
Poř. číslo  912.

Narodil se 9. 9. 1861 v Otročíně, farnost Schweissing (Svojšín).
Vysvěcen na kněze 5. 7. 1885 v Praze.
Členem metropolitní kapituly: 9. 4. 1899 - 2. 3. 1921.
Zemřel 2. 3. 1921 v Praze.
Pohřben na hřbitově ve Svojšíně (Schweissing). 912. W.Manlik

Před příchodem do metropolitní kapituly: Nejprve působil dva měsíce jako kaplan ve farnosti Hollezrieb (Holostřevy), potom až do roku 1890 jako katecheta občanské školy v Schlaggenwaldu (Slavkov), od 11. 4. 1889 zároveň jako administrátor tohoto děkanství a od 1. 2. 1890 do 1. 11. 1891 děkanem. Po abdikaci na toto místo se stal profesorem na ústavu učitelek v Praze.

Člen metropolitní kapituly: 23. 1. 1899 byl zvolen a 9. 4. 1899 instalován jako kanovník pražské metropolitní kapituly.

Další působení: V roce 1900 byl jmenován radou arcibiskupské konsistoře, 1902 radou církevního soudu pro manželské záležitosti a 1913 jeho předsedou, 1903 prosynodalním examinatorem a 1909 arciknězem pro obvod chebského archipresbyteratu. Napsal: „Anleitung zur Matrikenfürung nach den kirchlichen Forschriften und in Oesterreich geltenden staatlichen Normen zusammengestellt non Wenzel Manlik, Domkapitular bei St. Veit in Prag." Prag 1905. 
1905 byl dekorován cruce honoraria „Pro Ecclesia et Pontifice" a v roce 1908 Suae Sanctitatis praelatus domesticus, 1913 protonotarius apostolicus ad instar participantium.
Zemřel 2. 3. 1921, raněn mrtvicí, po dlouhé nemoci a mnoho let už téměř slepý. Pohřben byl 7. 3. 1921 na hřbitově ve Schweissingu (Svojšíně).

Další informace o něm:
Dr. Antonín Podlaha, Series praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. X, Pragae 1912, str. 367-368;
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum primum ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XV, Pragae 1916, str. 37.
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum secundum ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XVII, Pragae 1925, str. 30.36.
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum quartum ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XXV, Pragae 1931, str. 69.73.


 

Náhrobek.  Zvětšení obrázku. 
 912. Manlik - hrob

Portrét.

Náhrobek.