* 9.6.1893; v metropolitní kapitule: 3.3.1951 - 9.8.1968; + 9.8.1968

ThDr. Josef Kubík
Poř. číslo 935.

Narodil se 9. 6. 1893 v Újezdě (okres Mladá Boleslav).
Vysvěcen na kněze 18. 6. 1916 v Praze.
Členem metropolitní kapituly: 3. 3. 1951 - 9. 8. 1968.
Zemřel 9. 8. 1968 v Praze-Střešovicích.
Pohřben 16. 8 1968 na hřbitově u sv. Markéty v Břevnově.

 
935. Josef Kubík 

Před příchodem do metropolitní kapituly: Kněžské svěcení přijal 18. 6. 1916 v Praze. Od 1. 9. 1916 byl katechetou obecných škol v Doubravce; od 1. 9. 1917 kaplanem farnosti Velký Újezd na Rakovnicku; od 1. 9. 1920 byl kaplanem farnosti Kněževes; od 1. 5. do 30. 9. 1921 interkalárním administrátorem farnosti Městečko; od 1. 10. 1921 interkalárním administrátorem a od 1. 11. 1922 do 30. 6. 1929 farářem farnosti Nezabudice; od 1. 7. 1929 do 15. 2. 1951 farářem farnosti Nové Strašecí a od 28. 3. 1946 do 14. 2. 1951 excurrendo administrátorem farnosti Tuchlovice. V roce 1927 dostal konsistorní pochvalu a v roce 1935 expositorium canonicale. V roce 1939 byl promován na doktora bohosloví.

Člen metropolitní kapituly: Dne 15. 2. 1951 byl jmenován kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta a 3. 3. 1951 instalován jako „canonicus ecclesiastes et primus Ioanneus"; 23. 4. 1955 arcijáhen; bulou papeže Pavla VI. byl 23. 10. 1965 jmenován a 26. 3. 1966 instalován na místo děkana kapituly. Bydlel v kanovnickém domě na Hradčanském náměstí, č. p. 68/7.

Další působení: Na jaře 1951 byl ustanoven rektorem kněžského semináře a zastával tuto funkci do roku 1953, kdy byl seminář spolu s fakultou přestěhován z Prahy do Litoměřic. V roce 1951 byl jmenován skutečným konsistorním radou, defensorem vinculi církevního soudu v Praze, členem sboru pověřenců pro správu majetku Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Praze. Dne 15. 2. 1967 byl jmenován členem komise Consilium a vigilantia.
Zemřel 9. 8. 1968 po delší těžké nemoci v nemocnici v Praze-Střešovicích (příčina smrti: rozsáhlý žaludeční vřed) a 16. 8. 1968 byl pohřben do kapitulní hrobky na hřbitově sv. Markéty v Praze-Břevnově. Na hrobě je nápis: „Prelát ThDr. Josef Kubík, děkan vždy věrné metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, *9. 6. 1893 +9. 8. 1968".


 

Náhrobek.  Zvětšit obrázek. 
 935. Kubík -hrob

Portrét.

Jmenování.

Náhrobek.