* 10.10.1895; v metropolitní kapitule: 23.4.1955 - 7.12.1968; + 7.12.1968

ThDr. Jan Opatrný
Poř. číslo 939.

Narodil se 10. 10. 1895 v Mýtě.
Vysvěcen na kněze 29. 6. 1919 v Praze.
Členem metropolitní kapituly: 23. 4. 1955 - 7. 12. 1968.
Zemřel 7. 12. 1968 v Praze.
Pohřben 12. 12. 1968 na hřbitově u sv. Markéty v Břevnově.

 

Před příchodem do metropolitní kapituly: Po vysvěcení na kněze 29. 6. 1919 v Praze, byl od 1. 12. 1920 do 31. 5. 1921 interkalárním administrátorem farnosti Lužná u Rakovníka a excurrendo administrátorem farnosti Lišany. Potom postupně působil jako katecheta v Rakovníku, na obecné škole chlapecké v Kladně a ve Vlašimi; od 1. 9. 1932 jako profesor náboženství na reálném gymnáziu v Praze-Vinohradech.
V roce 1926 dostal konsistorní pochvalu, v roce 1929 synodalie a v roce 1935 expositorium canonicale. V roce 1940 byl jmenován arcibiskupským notářem, v roce 1946 čestným konsistorním radou a 3. 2. 1948 tajným papežským komořím.
Od roku 1932 byl ordinariátním komisařem Sester Alžbětinek v Praze 2, Na Slupi; od roku 1947 ordinariátním komisařem kongregace Dcer Božské Lásky v Praze 2, Ječná 33; od 14. 9. 1954 ordinariátním komisařem sester v plzeňském a karlovarském kraji.
Po předložení disertační práce De administratione bonorum fabricae secundum leges eccl. et civiles in Bohemia praesertim in Archidioecesi Pragensi, a saeculo XVII získal 19. 12. 1936 titul ThDr.V letech 1942-1945 vyučoval fundamentální teologii na Teologickém Institutu pražské arcidiecéze v Dolních Břežanech. Od 1. 6. 1951 byl ustanoven duchovním správcem kostela Sv. Salvátora v Praze 1. 

Člen metropolitní kapituly: Na základě konkursu byl jmenován kanovníkem pražské metropolitní kapituly jako canonicus ecclesiastes et Joanneus secundus a 19. 11. 1948 Apoštolskou bulou potvrzen, ale teprve 22. 4. 1955 byl udělen státní souhlas, aby mohl být jmenován a 23. 4. 1955 instalován na místo canonicus custos, které mu v kapitule podle dosaženého věku náleželo; bulou papeže Pavla VI. byl 23. 10. 1965 jmenován a 26. 3. 1966 instalován jako praelatus archidiaconus. Bydlel spolu se svým bratrem Bohumilem (viz 929.) v kanovnickém domě na Hradčanském náměstí, č. p. 62/10.

Další působení: V letech 1955-1962 působil jako lektor pro obor křesťanské filosofie na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích. Připravil a vydal studijní texty: Ontologie 1959, Kritika 1960 a Psychologie 1960. Do 31. 12. 1965 působil jako referent pro školské otázky na arcibiskupství pražském a diecézní inspektor pro výuku katolického náboženství.

Zemřel 7. 12. 1968 a byl pohřben 12. 12. 1968 do kapitulní hrobky na hřbitově sv. Markéty v Praze-Břevnově. Na hrobě je nápis: „ThDr. Jan Opatrný, prelát arcijáhen v.v. metropol. kapituly u sv. Víta, *10. 10. 1895 +7. 12. 1968".


 

Náhrobek.    Zvětšit obrázek. 
 935. Jan Opatrný -hrob   Náhrobek.