V tomto oddílu se nacházejí tato pojednání:

•  Liturgické texty

     

•   Liturgický institut

       Informace o liturgických dokumentech,

       o souborných vydáních dokumentů, týkajících se liturgické obnovy,

       liturgické instituty a periodika s liturgickou tématikou.

•   Vybraná témata

       Pojednání, odkazy a články s liturgickou tématikou.   

•   Aktuální zprávy

      Práce na přípravě textů Českého misálu.