V tomto oddílu se nacházejí informace:

     o historickém vývoji vnitřního prostoru katedrály,            
           o jejím vnitřním vybavení a výzdobě,
    o postupném uspořádání a pojmenování kaplí a dalších částí interiéru,
    o kůru pro varhany a zpěváky,
    o hrobech, náhrobních kamenech a epitafech,
     o zde uchovávaných relikviích,
    o svatovítském pokladu,
    o triforiu, oknech a věžích.